Grønlandstandplejen

Orientering til tandlæger

Nedenstående er en kort orientering til dig, hvis du ønsker at få fast ansættelse eller vikariat i Grønlandstandplejen.At være tandlæge i Grønland

Som tandlæge i Grønlandstandplejen er man en del af en organisation, der har sat høje mål, og som satser hårdt på at nå dem. På klinikken arbejder alle personalekategorierne tæt sammen om at nå vores overordnede mål: mest mulig tandsundhed med de ressourcer, vi har. Det betyder, at alle medarbejdere forventes at udnytte deres kompetence og erfaring til det yderste. Det betyder også, at alle – på tværs af faggrænser – skal respektere hinanden for den indsats, de yder.

Klinikkens faste personale er kernen i tandplejen. Tilrejsende tandlæger forventes at arbejde på en måde, der respekterer og støtter den faste medarbejdere – ikke mindst ved at efterleve vedtagne strategier, mål, procedurer og samarbejdsformer. På den måde bidrager de til at optimere hele teamets indsats for bedre tandsundhed og får samtidig de bedste muligheder for at udnytte deres tandlægefaglige kompetence.


Børn og forebyggelse i fokus

Den overordnede strategi for Grønlandstandplejen er, at der primært skal satses på børnene med forebyggelse og regelmæssig tandpleje. Der arbejdes efter en fast vedtaget strategi – Cariesstrategi Grønland 2008 – 2018, implementeret 1. januar 2008 og har allerede synlige gode resultater.

Det er vigtigt, at man som tilrejsende forstår, at dette er tandplejens centrale element, som klinikkerne bruger betydelige ressourcer på. Med hensyn til voksen tandpleje tilbydes – ud over akutbehandling – konserverende behandling i det omfang, ressourcerne strækker. Dette er en fast prioritering, som medfører et andet behandlingsmønster end man ser i Danmark.

 

Spændende udfordringer

Det er fagligt særdeles meningsfyldt at bidrage til den forbedring af børnenes tandsundhed, der sker i disse år og desuden være med til at lindre og hjælpe voksne patienter, hvor endnu mange ikke har haft tradition eller mulighed for regelmæssig tandpleje.


Ved ansættelse

Når der er lavet en indstilling til ansættelse vil der blive sendt en masse materialer, som du skal udfylde og sende tilbage til personaleadministrationen. De sørger også for billetter til din vidererejse til Grønland. Tandklinikkens personale sørger for at hente dig i lufthavnen/havnen, hvis du kommer med skib og viser dig det sted, du skal bo i og klinikken.

Som vikar får du tildelt en personalebolig, der i forvejen er møbleret med det mest nødvendige inventar og udstyr. Vil du vide mere om boligen og byen, som du skal arbejde i, kan du indhente oplysninger fra tandklinikkens personale. Som vikar skal du betale et beløb, som dækker husleje, el, vand, varme og renovation. Prisen afhænger af boligens størrelse. Beløbet fratrækkes din løn.

Som fastansat betaler du husleje direkte til udlejeren.

Som fastansat har du en del goder som er sikret i overenskomsten. Det gælder bl.a. frirejser hvert 2. år, kursusrejse hver år og fastholdelsestillæg.