Organisationen

Samarbejde på tværs af fag

Alle sundhedsfaglige funktioner er ofte samlet under ét tag, så læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordmødre, fysioterapeuter, det lokale grønlandske personale og eventuelle tolke arbejder tæt sammen på tværs af fag. Behandlingsstederne, både i Nuuk og i regionerne, rummer således alt fra sengeafdeling til sundhedspleje og distriktspsykiatri, og den almene lægekonsultation kan på stedet suppleres med særlige undersøgelser og behandling.

Behandlingsstederne i Grønland samler mange funktioner under et:
Lægekonsultation

Skadestue

Røntgen

Laboratorium

Apotek

Fødestue

Operationsstue

Sengeafdeling

Flere steder har desuden:
Sundhedspleje

jordemoder

Fysioterapi

Tandklinik

Hjemmeplejen

Distriktspsykiatri

Kirurgi

I distrikterne er det kirurgiske område typisk begrænset til kirurgia minor.

Kirurgia major tilstande med behov for akut operation bliver om muligt behandlet lokalt, ellers bliver patienterne evakueret til DIH. Vejrforholdene kan dog forhindre evakuering, og i disse tilfælde behandles lokalt i samråd med overlægerne på DIH.

Telemedicin I Grønland arbejder vi målrettet på at indføre telemedicin for at tilgodese bygderne og etablere konsultation/kontakt mellem den sundhedsfaglige og patienten, trods de store afstande

Organisation

Organisationen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, som er Grønlands øverste myndighed på sundhedsområdet.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen drives af Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse hvis øverste ledelse er Sundhedsledelsen

I Nuuk ligger Dronning Ingrids Hospital (DIH), et moderne landshospital med et højt fagligt niveau og et godt samarbejdsmiljø. Hospitalet har 182 sengepladser til såvel stationære som deldøgnssenge, heraf 60 daghospitals- og patienthotel senge, fire intensive -, seks opvågnings - og otte dagkirurgiske senge.

I hvert distrikt i Grønland ligger desuden et større behandlingssted, enten i form af et sundhedscenter eller et sygehus. Hertil kommer flere mindre bygdekonsultationer, som får besøg af sundhedspersonalet fra de større behandlingssteder flere gange om året. Under disse besøg bruges bygdekonsultationerne også til logi.

Kan behandlingen ikke tilbydes i Grønland, overføres patienterne til samarbejdspartner i Danmark eller Island.

 

Organisationsdiagram - Det Grønlandske Sundhedsvæsen - SHV 26022015.pdf

Sammenhængen mellem de enkelte sundhedsinstanser

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, som er Grønlands øverste myndighed på sundhedsområdet.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen drives af Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse hvis øverste ledelse er Sundhedsledelsen. Alle distrikterne, som nu er organiseret i 5 regioner og de 4 områder på Dronning Ingrids Hospital refererer til sundhedsledelsen, som består af en styrelseschef, en cheflæge og en chefsygeplejerske.

Tandplejen er også en del af sundhedsvæsenet men indgår ikke i regionsstrukturen. Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en organisation i udvikling. Hvis du har ideer til forbedringer, vil dine initiativer næsten altid blive positivt modtaget, og du har derfor god mulighed for at få indflydelse på udviklingen.