Upernavik - Region Avannaa

Upernavik sundhedscenter kom i brug i 1989. 
På sygehuset er der senge afdeling med til 14 Indlagte patienter. Udover sengeafdelingen er der en operationsstue, røntgenfunktion, sundhedsplejerske, skadestue, 3 konsultationsrum, primær, vagtstue, lille opholdstue, laboratorium, der er i alt 40 personale i Upernavik sygehus.
Primær fungerer hvor man bestiller tid hos en læge samt til skadestue. Ved akut sygdom skal man henvende sig i primær. Efter kl. 16 og weekenden skal man henvender sig til afdelingen pr. telefon, hvor personalet tage stilling til, om vagthavende sygeplejerske eller læge. tilkaldes.

Personalet som består af læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedshjælpere, audiologassistenter, laborant- og røntgenassistent, derudover psykiatrisk samtaler går gennem Skype med DIH i Nuuk med psykiater eller psykologer og fysioterapeut med Ilulissat sygehus. 

Derudover driftsleder kontorpersonale, køkkenassistent, køkkenmedhjælper, rengøringsdamer vaskeri personale, varmester samt portører.   

Bygder
Personalet i bygderne samarbejder med sundhedsdistriktets lægelige, sygeplejefaglige og evt. administrative medarbejder. Der er bygdeture 3 gange om året Der kan være behov for evakuering af akutte patienter fra bygder til sygehuset. I disse tilfælde skal det arrangeres i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken på sengeafdelingen eller vagthavende sygeplejeske. Dette af hensyn til at der evt. skal sendes kvalificeret ledsager med herfra til bygden.  
Evakuering sker kun efter aftale/godkendelse fra vagthavende læge.
Rekvirenten af transportmiddel sker gennem air greenland afhængigt af situation kan man finde på med bådleje.
Der er 9 bygder, 7 med konsultationsbygninger og overnatningslejligheder - der er  dog ingen overnatningsmuligheder i bygden Innaarsuit.
Alle 7 har Pipaluk ved internet
Kullorsuaq er den størst bygd og har en sygeplejerskebolig ud over lille lejlighed i konsultations- bygninger Personalebesætninger er bygdesundhedsmedarbejdere /vikarer samt 3 pedeller til f.eks. olie og vand bærer. 

Bolig
Der er 7 personaleboliger som er møbleret, nogle af dem har fast beboer, andre er til vikarer og bruges også til speciellæge indkvartering.

Upernavik by
Upernavik med næsten 3.000 indbyggere ligger i nordlige Grønland.

Transport
I byen findes en lufthavn med forbindelse til Ilulissat 3 gange pr. uge bygdeforbindelse sker med bygdhelikopter.          

Børn
Der findes 3 børneinstitutioner en vuggestue og en børnehave og en fritidsskole. Det tilrådeligt at blive skrevet op på kommunens ventelist. I Upernavik er der folkeskole med fra 1.klassetrin til 10.klassetrin.
Gymnasiet er i Aasiaat, Nuuk eller Sisimiut klasserne er integrerede dansk/grønlandsk og englisk  

Indkøb
I Upernavik by er der KNI Pilersuisoq bageri og tre mindre private forretninger, posthus. Man kan købes frisk fisk og andre grønlandske provianter på brættet, som andre byer.  

Fritid
Der er et aktivetetshus i byen med sportshal og et lokalmuseum. Bibliotek ligger i skolen, der er en lokal souvenirbutik.