Sisimiut - Region Qeqqa


Sisimiut Sundhedscenter er en velorganiseret primærsektor sundhedsinstitution med muligheder for behandling under indlæggelse. 

Sundhedscentret består af et ambulatorieområde med følgende faciliteter: 
 • Lægeambulatorium med 4 konsultationsrum 
 • jordemoderkonsultation 
 • speciallægeambulatorium 
 • akut modtagelse 
 • skiftestue 
 • røntgendiagnostik 
 • laboratorium 
 • venereakonsultation 
 • hjemmesygepleje 
 • psykiatrisk hjemmesygepleje 
 • sundhedspleje 
 • fysioterapi. 

Der er en sengeafdeling med 19 senge, men in­gen plejeafdeling, da plejepatienter er i kom­munalt regi på ældrecenter. 
Desuden findes en operationsgang, hvor også fødestuen er belig­gende. 

Sisimiut Sundhedscenter ledes af en ledende regionslæge i samarbejde med ledende regionssygeplejerske assisteret af en regionsdriftsleder.
Eksempel på årligt udførte operative indgreb udført af eget personale: 

 • Appendektomier: 13
 • Extrauterin graviditet: 5 
 • Sectio: 6 
 • Fødsler: 80 heraf 15 født på DIH 
 • Aborter: 75 Af eksternt personale udføres andre operationer: 
 • Gastroskopier: 26 
 • Øreoperationer (myringoplastik), 
 • tonsellectomier:15 

Herudover er der besøg af diverse speciallægekonsulenter: 

 • øjenlæge 
 • psykiater 
 • ortopædkirurg 
 • børneortopæd 
 • audiolog 
 • pædiater 
 • gynækolog 
 • almen kirurg 

Læger
Der er normeret fem læger. Hver onsdag er der primærsektorkonference, som kun drejer sig om outpatient-virksomhed, hvor grupperne typisk bringer emner op til diskussion og rapporterer. Hver læge har en dag om måneden uden almindeligt klinisk arbejde, hvor man har mulighed for at gennemgå og arbejde med sit område i samarbejde med den relevante afdeling. Eksempelvis gennemgå fysiurgiske patienter, psykiatriske patienter etc. Alle hverdage undtagen torsdag er der normal konsultation for de ikke vagthavende læger. Alle tager akutte patienter i en halv time om formiddagen, vagthavende tager resten efter stuegang. Torsdag er operationsdag. Typisk er der et par aborter og to mindre elektive operationer såsom variceoperation, sterilisation, hernieoperation eller osteosyntesefjernelse. Herudover kirurgia minor. Der er 4 fastlagte bygdeture per år og der er 2 lægedage i Kangerlussuaq per måned.


Socialt
I Sisimiut Sundhedscenter er der ikke et madtilbud i kantinen. Man tager selv madpakker med. Men der er en personaleforening, som efter ansøgning får et økonomisk tilskud hvert år. Ca. 1 gang månedligt er der fælles madlavning og spisning. Det er personaleforeningen, der står for det. Samme forening laver personalefester og udflugter. Omgangsformen er for det meste let og munter, præget af at der ofte synges  morgensang.

Tandklinikken

Her er ansat 2-3 tandlæger, 6 klinikassistenter og 2 tandteknikere.

Bolig

Der er personaleboliger til alt tilkaldt personale. Lægerne får en bolig til rådighed enten i lægebolig ved Sundhedscentret eller i en meget attraktiv lægelejlighed i Umiivitsiaq-komplekset. 

Sisimiut by

Sisimiut by er Grønlands næststørste med 5570 indbyggere.

Byen ligger 100 km. nord for polarcirklen og er Grønlands nordligste by med isfri havn i vinterperioden og den sydligste by med hundeslædekørsel.

Det vigtigste erhverv er fiskeri, hvorfor man også finder en driftig fiskeindustri. Endvidere oplever byen en voksende turisme. 
Klima

Klimaet er arktisk med en gennemsnitlig dagtem­peratur i vinterperioden på omkring de minus 10°C, mens temperaturen i sommerperioden typisk ligger mellem 7-10°C.

Det skal bemærkes, at der er en lav luftfugtighed, hvilket bl.a. betyder, at luften føles mindre kold.

Indkøb

Sisimiut er efter grønlandsk målestok en stor by, så her finder man gode indkøbsmuligheder. Der er isfrit hele året, hvilket sikrer en god vareforsyning. Varesortimentet er således stort.

Transport

Der er en lufthavn i byen. Herudover ligger Kan­gerlussuaq internationale lufthavn ikke langt fra Sisimiut. 

Afstandene i byen er ikke så store, og de fleste klarer sig med at gå eller cykle. Det kan varmt anbefales at tage en cykel med herop, hvis ens arbejdsperiode strækker sig over sommeren. De smarte racercykler med smalle dæk dur ikke her­oppe, men en robust cykel eller en mountainbike er et hit for de fleste.

Børn

Der er to kommunale børneskoler i kommunen, en højskole og Grønlands tekniske skole. Den sidste har lige fra håndværksuddannelser til ingeniør­uddannelsen samt det tekniske gymnasium HTX.

Kommunen er velforsynet med børnehaver og fritidshjem.

Fritid

Sisimiut by er en moderne by med alle moderne tekniske faciliteter og kulturtilbud.

Her finder man et meget aktivt sportsliv både indoor og specielt meget outdoor.

Sisimiut er Grønlands centrum for vintersport og outdoor-life. Der er masser af skisportsmulighe­der, både langrend og alpint. Verdens hårdeste skiløb, ”Arctic Circle Race”, afholdes hvert forår i Sisimiut. Endvidere er der et kæmpebagland med uanede muligheder for hundeslædekørsel og sne­scooterkørsel.

Derudover findes nogle af de bedste muligheder for jagt og fiskeri i Grønland.

Om sommeren er der specielt unikke muligheder for fiskeri og lejrliv. Nogle af de klassiske vandre­ruter er i distriktet og tiltrækker om sommeren hikers fra hele verden.