Qaanaaq - Region Avannaa


Qaanaaq Sundhedscenter startede som Qaanaaq sygehus, men omkring september 2014, ophørte døgnfunktionen, og herefter blev huset omdøbt til ”Qaanaaq Sundhedscenter”. 

Dette betyder at der er fast åbningstid fra 8-16, alle hverdage, og vagt fra hjemmet på skift af sundhedsassistenter, læge og sygeplejerske. Ved akut sygedom, kontakter man Ilulissat sygehus, og bliver herfra visiteret enten akut til vagthavende i Qaanaaq, eller til tidsbestillingen om morgen. Sundhedscenteret har mulighed for akutte indlæggelser med døgn bemanding i kortere perioder, men der laves ingen elektiv kirurgi på stedet, og udelukkende akut kirurgi, hvis den respektive læge, på stedet, har kompetencerne hertil. Alternativt evakueres med fly til henholdsvis Ilulissat og D.I.H., Nuuk. 
Der er i alt 9 ansatte på Qaanaaq Sundhedscenter.
Den daglige praksis er meget lig med, det man oplever hos praktiserende læger i Danmark. Der er åben for tidsbestilling 1 time om morgen, og mulighed for akutte henvendelser i løbet af dagen. Efter kl.16, forgår alt kontakt gennem Ilulissat sygehus, som visiterer opkald og kontakter vagthavende i Qaanaaq ved behov. Personale
Personale gruppen består af; 1 læge, 1 afdelingssygeplejerske, 3 sundhedsassistenter, 1 sundhedsmedhjælper, 1 service assistent, 1 portør, 1 tolk/kontor medhjælper. Gruppen af assistenter deles om diverse spidskompetencer så som: laboratorie funktion, forebyggelseskonsulent, pædiatri/sundhedspleje, audiologiassistent mm. 


Bygder
Der er 3 bygder omkring Qaanaaq. Siorapaluk, verdens nordligste naturligt anlagte bygd, med et indbyggertal på 39, Savissivik med 55 indbyggere og Qeqertat med 29 indbyggere. I hver bygd er der en bygdemedarbejder, der varetager udlevering af medicin, samt sundhedskontakt til sundhedscenter og læge. Der er fast konsultations tid med lægen i Qaanaaq to gange om ugen. Der er bygdetur to gange årligt, med læge, sundhedsassistent og fysioterapeut ved behov.
2 gange om ugen er der helikopter forbindelse til Savissivik og Siorapaluk. Eneste måde at komme til Qeqertat er med hundeslæde, snescooter eller sejle. 
Eventuelle evakueringer ved akut sygdom, eller traume, skal godkendes af vagthavende bagvagt ved D.I.H. i Nuuk. Herefter foregår denne fra Pituffik (Thule air base) (fra bygd til Qaanaaq), samt King air – lægehelikopter med personale fra Nuuk (fra Qaanaaq til Nuuk). 
Tandklinikken
Der er fastansat til klinikassistenter, som varetager den grundlæggende pleje, vejledning og tandtjek. Herudover kommer der tandlæge til byen 1-2 gange om året, ofte i 3 måneder af gangen.

Bolig
Sundhedscentret råder over 4 møblerede vakant boliger, som benyttes til vikarpersonale. Derudover er der mulighed for køb af egen bolig, eller leje genne boligselskabet INI A/S. I vakant boligerne betales husleje efter antallet af personaler og familie, der skal bo i husene. De er af forskellig størrelse, fra 2 rums til 4 rums. Forbrug betales af sundhedscentret, der betales ikke depositum og vedligeholdelse sker ved behov. Forholdene er lidt primitive, men meget funktionelle. 


Qaanaaq by
I byen bor ca. 661 personer. Geografisk ligger byen meget nordligt og har således måneder om vinteren med sparsomt lys, og solen stående højt på himlen flere måneder om sommeren. Der er i byen ét hotel og ellers end del privat indkvartering. 
Transport
Der er det meste af året forbindelse 1 gang om ugen til Upernavik/Ilulissat, med fastvingede fly. 2 gange om ugen til Siorapaluk og 1 gang om ugen til Savissivik – begge med helikopter. Der udover sejler det gods skibe fra Royal Arctic line, og turist skibe om sommeren. 
Børn
Der er en folkeskole fra 1. til 11. klassetrin, en børnehave og ungdomsklub. Nærmeste gymnasium er i Aasiaat. Klasserne er Qaanaaq er integrerede dansk/grønlandsk. Der er et kost kollegie for bygdebørnene til de store klasser. 
Indkøb
Der er i byen mulighed for at handle i Pilersuisoq A/S, en systue og ellers hos de lokale, der enten sælger kød, fisk eller hjemmegjorte håndværk. Der er ikke et samlet sted (”brættet”) hvor man kan gøre handel, men ofte står de sælgende på stranden, eller der hænger opslag i butikken. Der kommer skib 1-2 gange om året med forsyninger – juli og nogle gange i september. Resten af året flyves forsyninger til byen. Butikken fungere endvidere også som bank, med mulighed for hævninger, samt postkontor. 
Fritid
Der er løbende arrangementer i hallen, hvor der også er fitness muligheder, og der dyrkes forskellige boldspil, badminton mm. Mange vandrer i de barske, smukke omkringliggende fjelde, tager på slædeture eller sejler ud. En del går sammen om at eje en båd, hvorfra de kan fiske og tage på udflugter. Der er et lille lokalt museum, med åbent 2 dage om ugen.