Narsaq - Region Kujataa


Narsaq Sygehus blev bygget i 1973 og senest renoveret i 2004.

Der er 13 sengepladser fordelt på fire 2-sengstuer, en 4-sengsstue og en observationsstue.

Narsaq Sygehus har 33 ansatte (1-2 læger og 3 sygeplejersker). Personalet arbejder i treholdsskift, hvor der på aften- og nattevagten er en sundhedsmedhjælper, sundhedsassistent og en ufaglært. Derudover har en læge, en sygeplejerske, en portør og en sundhedsmedhjælper (jordemodervagt) hjemmevagt.

Narsaq distrikt har 3 bygder: Qassiarsuk (48), Igaliko (31) og Narsarsuaq (149). Qassiarsuk er bemandet med en sundhedsmedhjælper. Igaliko er bemandet med en medicindepotsforvalter. Narsarsuaq (bygd med lufthavnsstatus) er bemandet med en stationssygeplejerske og en sundhedsassistent. De har dagligt konsultation på hverdage samtidig med, at de sørger for transitpatienter. Narsaq Sygehus stiler efter at have bygdebesøg fire gange om året.

Tandpleje

Tandklinikken i Narsaq har to behandlingsrum, et profylakserum og et tandteknikerlaboratorium.

Der er ansat 1 tandlæge, 3 klinikassistenter samt 1 kigutigissaasut/tandplejer. Omkring 2 gange årligt får klinikken besøg af en tandtekniker. Der foretages bygdebesøg 2-3 gange årligt til Narsarsuaq, hvor der findes en fast bygdeklinik.

Tandlægeboligen hører under hjemmestyrets boligselskab INI og er øremærket til formålet. Det indeholder en stue, 2 soveværelser samt køkken og bad.

Narsaq by

Narsaq har ca. 1580 indbyggere. Klimaet er subarktisk med middeldagtemperaturer  -2°C om vinteren og +11°C om sommeren.

Narsaq by har tre børneinstitutioner: vuggestuen VIVI, børnehaven Narsarmiutaq, og skolepasning Timmiaaqqat, og en folkeskole, samt INUILI, som er Grønlands eneste levnedsmiddeluddannelse.

Narsag by ligger på en halvø adskilt af sundene mellem Tunulliarfik og Nordre Sermilik. Ordet Narsaq kan fra grønlandsk oversættes til "sletten", og byen breder sig da også ud over et stort, fladt område, der brat afløses af høje fjelde. Gletsjerne nord for byen sørger for, at der stort set altid er isbjerge omkring Narsaq.

Narsaq er en relativt ung by og fik således først bystatus i 1959 på et tidspunkt, hvor der kun boede 600 mennesker i byen. Oprindeligt blev Narsaq anlagt som handelsstation i 1830.

Blot tre km nord for Narsaq ligger ruinerne af nordboernes Dyrnæs, og umiddelbart vest for byen ligger den såkaldte Landnamsgård fra omkring år 1000 og dermed en af de ældst daterede nordboruiner i Grønland.

I Narsaq findes Grønlands eneste slagteri, og om efteråret bliver der bragt tusinde af får fra alle fåreholdersteder i Sydgrønland.

Ca. 10 km fra byen ligger Kvanefjeld, som er et enestående geologisk område. Her findes der mange sjældne og enestående sten og mineraler, som ikke findes andre steder i verden.Narsarsuaq 

Narsarsuaq, som er en lufthavnsby, hører ind under Narsaq med hensyn til borgerbetjening. Der er ca 140 personer boende i Narsarsuaq, hvoraf at alle mere eller mindre er ansatte i Mittarfiqarfiit ( lufthavnsvæsenet ) eller ved Airgreenland.

Der er en sygeplejerske ansat på sygeplejestationen med hjælp fra en tolk i et par timer. Sygeplejerskens primære arbejdsopgaver er servicering af de fastboende beboere. Lægen fra Narsaq kommer på bygdebesøg til Narsarsuaq op til 4 gange årligt med deltagelse af sundhedsplejeassistenten.

 I slutningen af juni til slutningen af august er der direkte flyvning mellem København og Narsarsuaq. Derud over er der også en forbindelse til Island samt helikoptertransport ti lalle de 3 byer, der er i Sydgrønland og videre forbindelse til deres bygder.

Fritiden domineres af forskellige måder at nyde naturen, havet og fjeldene. Der er meget turismesejllads i sommerperioden, men da fjorden fryser til is i vinterperioden, kan man ikke sejle der. Narsarsuaq ligger i en Fjord, hvor der også ligger mange fåreholdere.