Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk - Region Sermersooq

Dronning Ingrids Sundhedscenter (D.I.S.) i Nuuk er fysisk placeret i forbindelse med Dronning Ingrids Hospital, som vi også har en driftsmæssig tilknytning til.

D.I.S. er en enhed under Sundhedsregion Sermersooq.

D.I.S. varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk samt bygderne Kapisillet og Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset). Der er et samlet befolkningsgrundlag på ca. 16.500 indbyggere.

Klinikken er et moderne sundhedscenter som rummer læge- og sygeplejerkonsultationer, skadestue, livsstilsambulatorium, audiologiambulatorium, hjemmesygepleje og sundhedspleje.
D.I.S. varetager skolesundhedstjenesten for byens 6 skoler, og fører tilsyn med beboerne på byens pleje- og alderdomshjem. D.I.S. er også ansvarlig for bygdesundhedstjenesten i områdets to bygder.

Plejepersonale ved D.I.S. er vagtcentral for byens ambulancetjeneste.


Organisation

 

D.I.S. ledes af en ledende regionslæge, en ledende regionssygeplejerske og en regionsdriftsleder, kaldet regionsledelsen. Regionsledelsen refererer til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse.

D.I.S. har et samlet personale på 57 personer.

D.I.S. uddannelsessted for sygepleje - og lægestuderende samt personale fra kysten.

 

 

Læger refererer til den led. regionslæge, det øvrige personale til den led. sygeplejerske.

Arbejdsforhold

D.I.S. modtager stort set alle typer patienter, og det nødvendiggør en bred faglig viden og erfaring. Af kategorier kan nævnes:

 • Kirurgiske patienter
 • Medicinske patienter
 • Psykiatriske patienter
 • Gynækologiske patienter
 • Hud – og kønssygdomme
 • Ambulante patienter
 • Akutte patienter

D.I.S. mange funktioner gør at mange forskellige personalegrupper skal arbejde i et tæt samarbejde. Udover de mange personalekategorier i selve sundhedscentret, er der også en række eksterne samarbejdspartnere:

 • Senge- , service- og behandlingsafdelinger på Dronning Ingrids Hospital,  herunder også administrationen.
 • Departementet for Sundhed.
 • Paarisa – forebyggelse.
 • Brandvæsen og politi
 • Peqqissaanermut Ilinniarfik (Center for Sundhedsuddannelser)
 • Peqqisaanermik Ilisimatusarfik (Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab)
 • Sermersooq Kommune

 


Bygdeforhold

D.I.S. er ansvarlig for bygdesundhedstjenesten i henholdsvis Kapisillit og Fiskenæsset ( Qeqertarsuatsiaat).

I Qeqertarsuatsiaat er der ca. 200 indbyggere, og de betjenes til hverdag af en sundhedsarbejder. Qeqertarsuatsiaat betyder den store Ø, i daglig tale bruges mest den danske betegnelse, Fiskenæsset. 

Fiskenæsset har både vuggestue, børnehave og skole hvor man kan tage 8. klasseprøve. Fiskenæsset har også et ældrekollektiv. 

Der er en KNI butik, et mindre supermarked og en kiosk. Derudover sælges frisk fisk, kød og fugle fra ”Brædtet”. Der er også et vaskeri, kommunekontor og posthus. 

Kapisillit ligger inde i bunden af det enorme fjordsystem. Her råder lidt mere beskedne forhold og indbyggertallet er på ca. 98, og de betjenes til hverdag af en sundhedsarbejder.


De to bygder besøges efter behov af relevante fagpersoner. Ved akutte tilfælde kan patienten evakueres til Nuuk.


Kultur

Grønlands befolkning er overvejende inuit, som føler sig solidarisk med og i tilhørsforhold til inuit i Canada, Alaska og Sibirien.
Grønlands befolkning er ca. 56.000 mennesker

Sprogbarriere
Sprog er en af udfordringerne, når man møder en anden kultur.
Mange grønlændere er dobbeltsproget grønlandsk / dansk. I et tosproget miljø er det vigtigt, at sundhedspersonalet benytter sig af en tolk i de situationer, hvor sprogbarrieren er en hindring for god kommunikation, så muligheden for misforståelser og fejlfortolkninger undgås.

Kaffemik og det grønlandske køkken:
Traditionelt set har kaffemik været ensbetydende med ”åbent hus” for alle. I dag foregår det sådan, at man inviterer familie venner, evt. arbejdskammerater til fødselsdag. Det er dog skik, at man medbringer en gave, hvis man bliver inviteret med til kaffemik. Desuden foreskriver traditionen, at man altid skal sige ja tak til første og anden kop kaffe. Der kan også forekomme, at der er serveret mad af forskellige art under en kaffemik.

Maden
Det grønlandske køkken baserede sig oprindelig på kød, spæk, mattak, fugleæg og fisk. Prøv f.x mattak (yderste hudlag fra en hval). Det spises råt (man kan også koge det) og kan være af forskellige art. Man spiser også sæl, ren, moskusokse, samt grønlandsk lam + stort udvalg af frisk fisk og skalddyr.                                   

Transport
Det kan være svært at forestille sig trafikkaos i Grønland, men det forekommer ofte i Nuuk, hvor mange private ejer en bil.
Nuuk har flere bydele.  Der er afstande, som for eksempel til Nuussuaq, og Qinngorput bydel, der nødvendiggør bustransport.  Der kører busser fra midtbyen.
Bor man i selve Nuuk by, er der dog intet behov for transport.

Indkøbsmuligheder
Her er næsten alt hvad man kan begære. Leveomkostninger er, for størstedelens vedkommende en del dyrere end i Danmark, men det er muligt at købe fornuftigt ind, hvis man går efter tilbud.

Der er et godt forretningsliv i byen med alle typer forretninger, cafeer, restauranter

Du kan også købe friske grønlandske råvarer som fisk, fugle, rensdyr, sæl,  o.s.v.  i bymidten i forlængelse af Brugsen, hvor der er kommet en nyt lokale for salg af frisk grønlandsk proviant. Og så er der naturligvis masser af muligheder for at købe grønlandske souvenirs, skind og pelse. Dels i autoriserede forretninger, i souvenirbutikkerne og på gaden.

Fritidsaktiviteter
Der er alle muligheder for fritidsaktiviteter i Nuuk. Der er ligeledes mange kulturelle tilbud i byens kulturhus www.katuaq.gl, som rummer både teater, biograf og cafe.

Der er byens svømmehal som ligger placeret i Nuussuaq, stort set alle buslinjer stopper lige udenfor. Der er sportshaller og naturen.

Nuuk har også et velfungerende skianlæg med lift, skiskole og udlejning af skiudstyr. Det er åbent fra ca. 3. weekend i december og til sneen forsvinder i april/maj måned. Du kan købe via ”Mattut” kort til et fitness center her i byen.

Der er hele Fjordsystemet uden for Nuuk by, det svarer i størrelse til 2 gange Færøerne. Så der er også mange bådejere i Nuuk. Har man ikke selv båd, er der muligheder med personaleforeningen på DIH, med turistforeningen eller med private venner. 

Der er også en vandreklub ”Naleraq” hjemmeside www.naleraq.gl. De arrangerer bl.a. vandreture og andre udflugter. I Nuuk findes en kajakklub, et landsbibliotek og et  kulturhus med cafe, biograf, udstillingsfaciliteter og  koncertsal


 

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til:

Led. regionslæge Jesper Olesen tlf. 53 05 08 / mail JEOL@PEQQIK.GL

Led. regionssygeplejerske Inuuti Fleischer tlf. 34 44 20 / mail INF@PEQQIK.GL

Regionsdriftsleder Christa Rygaard 34 44 42 / mail CHRY@PEQQIK.GL