Aasiaat - Region Disko


Sygehuset er bygget i 1958. Oprindeligt var det distriktssygehus for Nordgrønland med 4 afdelin¬ger. Nu dækker det Aasiaat og Kangaatsiaq og er regionssygehus. 

Ledelsen af sygehuset varetages af ledende regionslæge i samarbejde med ledende regionssygeplejerske og driftslederen. 
Sygehuset har følgende afdelinger: 
Sengeafdeling med plads til 22 patienter
Operations- og fødselsstue plus daglig døgnberedskab til akutte operationer


Ambulatoriet har følgende funktioner:

 • Lægekonsultation
 • Apotek
 • Skadestue
 • Venereaafdeling
 • Røntgenafdeling
 • Laboratorium
 • Tolkebistand

Desuden har vi på sygehuset:

 • Sundhedspleje
 • Distriktspsykiatri
 • Fysioterapi
 • Maskinværksted
 • Vaskeri
 • Køkken og kantine 
 • Administration


Tandklinikken i byen består af to adskilte klinikker. 
På folkeskolen Gammeqarfik findes den ene klinik med to velindrettede og veludstyrede behandlingsklinikker. Skoletandklinikken blev færdigrenoveret og udvidet med 1 klinik i 1999. På skolen betjenes skolebørn og småbørn 0-6 år.
Den anden klinik er beliggende på byens sydlige del og består af 3 behandlingsklinikker samt et tandtekniklaboratorium. Her betjenes voksne samt unge udmeldt fra folkeskolen.
Tandplejen i Aasiaat er normeret med følgende personalegrupper: to tandlæger, 2 kigutigissaasut/tandplejere og 4 klinikassistenter .
Aasiaat by
Aasiaat ligger på en ø i Diskobugten.
Aasiaat distrikt består af byen Aasiaat med ca. 3150 indbyggere og de 2 bygder: Kitsissuarsuit (Hunde Ejlande) og Akunnaaq med henholdsvis ca. 71 og 99 personer.
Kangaatsiaq  hører ind under Aasiaat Sygehus. Fra sygehuset i Aasiaat foretages regelmæssigt lægebesøg i bygderne.
Af børneinstitutioner findes flere vuggestuer og børnehaver. Ved ansættelse er sygehuset be¬hjælpelig med pladsanvisning.
Desuden er der fritidsklubtilbud for 1-3. klasse og ”juniorklub” for 4-8. klasse
I byen er der en folkeskole med godt 600 elever, hvor også de ældste elever fra bygderne går, samt et gymnasium, der betjener hele Nordgrøn¬land. 
Af andre uddannelsesinstitutioner kan nævnes STI-skole, der er den lokale erhvervsskole. 
I folkeskolen er der integreret undervisning i dansk og grønlandsk. Lærerkollegiet består af både grønlandske og danske lærere.
Folkebiblioteket ligger lige ved siden af sygehuset. 
Byen har såvel et alderdomshjem som et plejehjem. 
Hjemmesygeplejen fungerer i et samarbejde mellem Sundhedsvæsnet og kommunen kaldet Den Integrerede Kommunale Plejeordning. Fagligt refererer hjemmesygeplejen til forstanderen på sygehuset, men udgår dagligt fra plejehjemmet, hvorfra hjemmehjælpen ledes. 
Siden 1. januar 2000 har den psykiatriske hjemmesygepleje haft ansvaret for distriktspsykiatrien. 
Klima
I vintermånederne fra begyndelsen af december til sidst i april forhindrer isen skibsforbindelse til omverdenen. Solide lagre og en udstrakt brug af luftfragt afbøder en del af generne.
Mange foretrækker det stille, solrige aprilvejr med temp. omkring - 15C frem for det blæsende september vejr med op til + 5C. Fra 27. maj til 18. juli udsletter midnatssolen skellet mellem nat og dag. Det kræver en stærk selvdisciplin og en flittig brug af ure for at passe sin sengetid. Til gengæld er der så mørketid fra 1. december til 12. januar. Selvom solen ikke kommer frem, bliver der alligevel lyst nogle timer midt på dagen. 


Fritid
Om vinteren er der store muligheder for skiløbere. Der er en meget aktiv skiklub (ASP) i byen, og der kan løbes langrend både i fjeldet og på havisen (når den ellers lægger sig).
Hundeslædekørsel er også en af vinterens aktivi¬teter.
Sommeren byder på store muligheder for friluftsliv med fjeldture, enten på selve Aasiaat-øen eller kombineret med sejlture. Mange anskaffer sig en båd, mens de er her.
Om efteråret kommer der aftenundervisnings med forskellige tilbud.
Byen har en sportshal, der bliver flittigt benyttet til forskellige aktiviteter, f.eks. badminton, volleyball, taekwondo, fodbold.
Forsamlingshuset bruges bl.a. til bingospil, forskellige arrangementer og private fester. Der kan man desuden se Per Kirkebys malerier.
Mulighederne for det vilde natteliv er ret begræn¬sede. Der findes en restaurant og et diskotek, ”Nanoq”. Derudover afholdes der ofte diskotek for ungdommen på gymnasiet og for de endnu yngre på skolen. 
På sømandshjemmet kan man indtage et solidt måltid mad eller en kop kaffe med hjemmebag.
Ved havnen ligger en lille grillbar, hvor man kan købe burgere, pølse og is, samt en café.
 
Butikker
I byen findes forretninger med de fleste varegrupper i større eller mindre mængder. I KNI-butikker fås almindelige dagligvarer til stort set samme priser som i Danmark. 
I Butikshuset er der endvidere afdelinger med isenkram, legetøj, radio/TV, lidt møbler og tøj og sko. Der er også flere private butikker med forskelligt vareudbud.

Bolig

I en fløj af sygehuset forefindes boliger for personale samt indkvartering af bygdepatienter til ambulant undersøgelse, behandling og fødsel.
Sygehuset har et antal puljeboliger ved INI, og man kan med et par måneders varsel skaffe bolig i byen.