Kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital


DRONNING INGRIDS HOSPITAL

KIRURGISK OMRÅDE

Postboks 1001, 3900 Nuuk. Tlf.: 34 40 00 E-mail: KIRSEK@PEQQIK.GL 


 

Kirurgisk Område er det største område på Dronning Ingrids Hospital og som landshospital for hele Grønland har vi flere forskellige kirurgiske specialer. Vi har akut modtagefunktion og hver afdeling ledes af en afdelingssygeplejerske og administrerende overlæge. Hvert speciale har 3 overlæger, reservelægestaben er fælles for alle specialer.

Vores opgaver er meget forskelligartede, med mange tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere.

Kirurgisk Område består af:

 • K 1 - Ortopædkirurgisk Afdeling 18 senge
 • K 2 - Parenkymkirurgisk Afdeling 18 senge
 • K 3 - Gynækologisk/obstetrisk Afdeling 21 senge
 • Kirurgisk Ambulatorium
 • Patienthotel
 • Afdelingen for patient- og rejsekoordinering

Du bliver introduceret både til egen afdeling, egen faggruppe, samt tværfaglig arbejdsgruppe.Ligeledes introduceres du til Dronning Ingrids Hospitals værdigrundlag, som personalet har været med til at definere.Du bliver også tilbudt at deltage i Dronning Ingrids Hospitals fælles introduktion for nyansat personale som finder sted 1 gang om måneden. Kirurgisk Område har dokumentation i sygeplejen som fokusområde fra sommer 2007.


 

Kirurgisk afdeling - K1

Speciale i Ortopædi, Øre-næse-hals og Ondontologi
Ortopædkirurgisk afdeling varetager den akutte og planlagte ortopædkirurgisk behandling af Grønlands indbyggere.

Der indlægges cirka 1000 patienter i afdelingen og foretages samme antal operationer. Omkring kirurgiske børn er aftalen at når barnet fylder 13 år indlægges de på K1 og ellers på Medicinsk børneafsnit. 

Der udføres hofte- og knæalloplastik, hånd-, fod-, korsbånds-, og skulder kirurgi, samt kikkertundersøgelser af knæ og skulder. Traumebehandling af akut tilskadekomne med frakturer, ligament- og senelæsioner.

Desuden behandles patienter med forfrysninger, brandsår, tryksår samt andre former for sår. Specielle børneortopædiske lidelser samt patienter med rygsygdomme henvises til behandling i Danmark. Ligeledes henvises svær traumatologi og al rygkirurgi til Danmark.
Flere gange om året kommer der odontolog fra Danmark og opererer patienter, eksempelvis  kæbefrakturer og tandsaneringer.
Afdelingen har samarbejde med bandagist og ortopædskomager fra SAHVA i København.

Afdelingens personale:

 • 1 afdelingssygeplejerske
 • 10 Sygeplejersker
 • 6 Social/sundhedsassistenter eller sundhedsmedhjælpere
 • Sygeplejestuderende, sundhedsassistentelever samt portørelever  
 • 3 overlæger 


Parenkymkirurgisk afdeling - K2

Parenkymkirurgisk afdeling varetager den akutte og planlagte parenkymkirurgiske behandling af Grønlands indbyggere.

Der indlægges ca. 900 patienter i afdelingen og foretages cirka 700 operationer årligt.

Der modtages og behandles terminale cancer patienter og udføres kirurgi i spiserør, mavetarmkanalen, lever, galdeveje, bugspytkirtlen, nyre og urinveje, thorax, skudlæsioner samt øre-næse-hals patienter.

Patienter med specielle parenkymkirurgiske lidelser henvises til behandling i Danmark.

Der arbejdes efter princippet tildelt patientpleje, hvor plejepersonalet har ansvaret for den enkelte tildelte patient.

Afdelingens personale:

 • 1 afdelingssygeplejerske
 • 13 Sygeplejersker
 • 5 Social/sundhedsassistenter
 • 1 Ufaglært
 • Sygeplejestuderende, sundhedsassistentelever samt portørelever 
 • 3 overlæger


Gynækologisk/Obstetrisk afdeling - K3

Gynækologisk/Obstetrisk afdeling K3 varetager den akutte og planlagte gynækologiske/obstetriske behandling og kirurgi for Grønlands indbyggere.

Der indlægges cirka 950 patienter i afdelingen og foretages samme antal operationer.

Gynækologisk afdeling udfører og behandler et bredt spektrum af gynækologiske lidelser, som hysterektomi, prolaps af blærer/livmoder, celleforandringer i livmoderhalsen, ovariecancer, mammae biopsi/ablatio og extrauterin graviditet.

Gravide kvinder er omfattet ad de perinatale retningslinier og indlægges efter visitation i afdelingen. Barsels patienter, hvor der opstår komplikationer i forbindelse med svangerskab og/eller fødsel som kræver behandling, indlægges fra Nuuk og fra kysten.

Ligeledes præmature børn til amme etablering. Der arbejdes efter princippet tildelt patientpleje.

Afdelingens plejepersonale:

 • 10 Sygeplejersker, heraf 1 afdelingssygeplejerske
 • 5 Social/sundhedsassistenter eller sundhedsmedhjælpere
 • 1 Jordemoder
 • Sygeplejestuderende, sundhedsassistent og portørelever
 • 3 overlæger

Kirurgisk Ambulatorium - KA

Kirurgisk ambulatorium udfører et bredt spektrum af for-, efterundersøgelser, og behandling fra samtlige specialer i kirurgisk center.
Kirurgisk ambulatorium råder over 8 undersøgelsesstuer med moderne udstyr.
Hovedvægten i sygeplejeopgaverne består i, at assistere lægen samt informere og vejlede patienterne før, under og efter undersøgelserne.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium
Overlægeambulatorium 1 gang ugentlig

 • Nyhenviste/ kontrol patienter fra Nuuk

Gynækologi / Obstetrisk Ambulatorium
Overlægeambulatorium 1 gang ugentlig for begge specialer

 • Ultralydsscanning, Inseminationer / Kolposkopi, Cryo-behandling(frysebehandling v/svær dysplasi af celler)
 • Nyhenviste/ kontrol patienter fra Nuuk

Parenkymkirurgisk Ambulatorium
Overlægeambulatorium 5 gange ugentligt

 • Coloskopi, gastroskopi, cystoskopi, ERCP ( Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography), urodynamik ( Urologiske blæreundersøgelser)
 • Nyhenviste/ kontrol patienter fra hele Grønland

Kirurgisk reservelæge ambulatorium
Alle hverdage

 • Patienter til journaloptagelse med henblik på indlæggelse
 • Små operationer, sutur- og gipsfjernelse

Øre-næse-hals Ambulatorium
Overlægeambulatorium 3 gange ugentlig

 • Nyhenviste/ kontrol patienter fra hele Grønland

Afdelingens personale:    

 • 1 Afdelingssygeplejerske
 • 10 Sygeplejersker
 • Tolke
 • Sygeplejestuderende

Patienthotel

Patienthotellet råder over i alt 60 sengepladser, samt 10 senge på den øverste kirurgisk sengeafdeling.
Samt 15 senge ude i byen til gravide der kommer fra regionerne og skal føde i Nuuk.

Der modtages patienter og pårørende fra hele kysten. Patienter der indlogeres på Patienthotellet skal være selvhjulpne og kunne færdes på egen hånd.
Aldersgruppen er fra 0-70 år.
Alle patienter på Patienthotellet er tilknyttet en fast stamafdeling. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er fra 1 døgn til uger.

Plejepersonalet møder fra klokken 08.00-16.00 mandag – fredag, samt der er en aftenvagt indtil kl. 21.00.

I Weekenden samt på Søgne-Helligdage er der en servicemedarbejder fra klokken 11.00-19.00.

Patienthotellets daghospitalets brugere er:

 • Patienter fra kirurgisk-, medicinsk-, og psykiatrisk center
 • Patienter til undersøgelse, udredning, behandling indenfor alle specialer
 • Gravide fra kysten
 • Færdigbehandlede patienter der venter på hjemrejse
 • Transit patienter til eller fra Rigshospitalet som skal videre
 • Pårørende til indlagte patienter

Sygeplejen

Hovedvægten af sygeplejeopgaverne er målrettet i forhold til vejledning, information og opfølgning af patientens plejeplaner.

Men også den administrative og organisatoriske del af sygeplejen er vigtig i forhold til, at lede, strukturere og fordele både arbejde og patienter.

Hensigtsmæssige patientforløb udøves ved, at tidsfristen for indkaldelser overholdes, undersøgelses programmer er planlagt, inden patienten overflyttes til/fra stamafdeling.

Afdelingens plejepersonale:

1 afdelingssygeplejerske 

3 sygeplejersker

3 Sundhedsassistent

1 Servicemedarbejder

 

 


 

Afdeling for patient- og rejsekoordinering

Afdeling for Patientkoordinering er en lille afdeling der består af to kontorer. Et kontor med 5 patientkoordinatorer der indkalder og koordinere kirurgiske patientforløb og et kontor med 4 rejsekoordinatorer der står for det praktiske i bestilling af transport for patienter. Organisatorisk hører de under det Kirurgiske Område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Patientkoordinatorerne indkalder patienter til udredning/undersøgelse og behandling i Nuuk fra alle byer i Grønland. Det er et omfangsrig og udfordrende arbejde, at få koordineret indkaldelserne så de er afstemt med de kirurgiske afdelingers resurser.

Rejsekoordinatorer bestiller alle rejser knyttet til indkaldelserne, der hovedsageligt sker med rutefly, samt alle akutte flyvninger (evakueringer) til Dronning Ingrids Hospitals i Nuuk og Danmark eller Island – Hertil rådes over et chartret fastvinget fly.

Den daglige ledelse af Afdeling for Patientkoordinering sker med tæt støtte fra den Ledende Oversygeplejerske for Kirurgisk Område. Det daglige arbejde i afdelingen koordineres med de specialeansvarlige overlæger, afdelingssygeplejersker, specialeansvarlige sygeplejersker og Operationsgangen.