Centrallaboratoriet på Dronning Ingrids Hospital

Centrallaboratoriet varetager laboratoriemedicinske opgaver indenfor: Klinisk biokemi, Hæmatologi, Klinisk immunologi samt Klinisk mikrobiologi, samt donortapning, blodprøvetagning og optagelse af elektrokardiogrammer for alle hospitalets kliniske afdelinger og ambulatorier samt Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS), og kystens sygehuse dvs. at alle biokemiske, immunologiske, screeningsanalyser, hormonanalyser, tumormarkører, medikamentanalyser samt toksikologiske analyser hører til afdelingens almindelige funktion. Analysearbejdet udføres centralt i klinisk biokemisk afdeling (Centrallaboratoriet).

Ambulant prøvetagning foretages overvejende i centrallaboratoriets ambulatorium, men der er dog af og til udfarende opgaver, som blodprøvetagning på DIS, alderdomshjemmet og andre af byens institutioner, når der er behov for det, samt bygde-besøg i samarbejde med DIS.


Afdelingens personale:

 • 1 ledende/chef bioanalytiker
 • 1 mikrobiologisk bioanalytiker
 • 2 mikrobiologisk bioanalytiker, vand
 • 11 Bioanalytikere, hvoraf 2 er fraværende pga. ferie og afspadsering
 • Der er "rulle" vagt efter Vagt I, med tilkald fra hjemmet til DIH.

 

Centrallaboratoriet i form af Ledende Bioanalytiker har funktion som rådgiver for distriktssygehuse/kyst laboratori­er, med hensyn til ansættelse og introduktion af nyansatte personaler samt analysekontrol og vejledninger.

Distriktssygehusene er besat med en til to Bioanalytikere, som varetager alle laboratorie-funktionerne: klinisk- biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, medikamentkontrol, tapning af donorer, egen kvalitetskontrol samt Drikkevandslaboratoriet, DIH.

Apparatur på distriktssygehusene er begrænset, da behovet for det store laboratoriemedicinske analyserepertoire er begrænset. Desuden er der ofte ikke teknisk assistance. Her foregår de fleste analyser på iSTAT og lignende POCT udstyr.

Centrallaboratoriet er tilknyttet den medicinske administrative overlæge som lægefaglige vejleder og område samt for hver funktion/speciale: mikrobiologi, klinisk biokemi, klinisk immunologi- er der en konsulent.

Angående apparatur, er centrallaboratoriet bestykket med en del moderne udstyr, for at kunne yde den optimale/mest effektive service overfor afdelingerne/brugerne.  

Analyserepertoiret er bredt og dækker væsentligt flere analyser end et "almindeligt" centrallaboratorium. Der sendes dog stadig enkelte analyser til analysering på fremmede laboratorier som Unilabs A/S og Statens Serum Institut (SSI) samt Rigshospitalet i København.


CENTRALLABORATORIETS AFDELINGER:

 • HÆMATOLOGI SAMT SPERMA ANALYSER OG SPINALVÆSKE
 • BLODBANK (TYPER, TAPNINGER OG FORLIG)
 • SPECIALLABORATORIUM FOR SCREENINGSANALYSER: HIV, HBSAG, HCV OG ANTI-HBS,
 • AMBULATORIUM, HVOR DER UDTAGES BLODPRØVER OG TAGES EKG SAMT URINPRØVER
 • ARCHITEKT (VÆSKETAL, ENZYMER, MEDIKAMENTER, HORMONER)
 • ABL, SENDEPRØVER SAMT KOAGULATIONSANALYSER
 • AFLØSER FOR AFSPADSERING
 • HORMONPRØVER MMM
 • MIKROBIOLOGI
 • DNA-LABORATORIUM (CHLAMYDIA/GK) SAMT QUANTIFERON
 • STATISTIK, GODKENDELSE OG SVARAFGIVELSE
 • LEDENDE/ CHEF BIOANALYTIKER:
  ADMINISTRATION, STATISTIK, KVALITETSKONTROL, UDFORMNING AF FORSKRIFTER, INTRODUKTION AF NYT PERSONALE PLUS OPSAMLING SAMT REPARATION AF UDSTYR


Postboks 1001, 3900 Nuuk. Tlf.: 34 40 00 E-mail: LABORATORIET-DIH@PEQQIK.GL