Vi er klar til at planlægge 2020 - er du?

 

Det går rigtig godt med vores rekruttering, og det vil vi gerne, at det fortsætter med!

Derfor planlægger vi i god tid.

 

Hvorfor sygeplejerske i Grønland?

Som sygeplejerske i Grønland vil du få alle dine faglige kompetencer i spil.

Vi løfter i flok – for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

Vi garanterer spændende, afvekslende og varierede arbejdsdage i fantastiske omgivelser, der vil være udviklende og udfordrende - både fagligt og personligt.

Hos os er der tid til patienterne og tid til kollegaerne, og tid til opgaverne, Du vil opleve en tættere kontakt med alle du møder da enhederne er små og afstande er store.

Dine kollegaer vil tage godt imod dig, give dig god introduktion, og sikre sig, at du har det godt – både faglig og menneskeligt.

 

Hvad kan jeg forvente?

Som sygeplejerske vil du have meget kontakt med patienterne i din dagligdag. I enkelte tilfælde vil der blot være en enkelt sygeplejerske ansat, så dit ansvar vil være stort, men din nærmeste kollega er aldrig længere væk end et telefonopkald. Du kan også altid trække på dine andre sundhedsfaglige kollegaer. Telemedicinsk udstyr er udbredt i Grønland, ikke mindst på kysten. Det sikrer løbende kontakt med patienterne og kvalificeret diagnosticering trods store afstande. Her arbejdes i brede faglige fællesskaber, hvor du, med netop din viden og erfaring, har en helt særlig rolle.Du kommer til at arbejde i en anden kultur, hvor arbejdssproget er både dansk og grønlandsk.

Vi sikrer gode vilkår, hvor du er ansat og aflønnes i henhold til gældende overenskomst i Grønland ved tiltrædelsestidspunktet.

 

Hvad forventes der af mig?

For at få succes i vores sundhedsvæsen er det vigtigt, at du har en interesse for Grønland og er interesseret i at lære det grønlandske samfund – dets kultur, natur og mentalitet at kende. At håndterer de udfordringer og begrænsninger afstande, vejret, befolkningstallet, bemandingssituationen og ressourcerne giver.

Og så skal du kunne stikke en finger i indlandsisen – og lytte.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Du kan kontakte os på HR@PEQQIK.GL og høre mere om dine muligheder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.