Nuuk - Sygeplejerske til Parenkymkirurgisk Område

 

Vil du være del af en dynamisk personalegruppe, hvor din hverdag er alsidig og udfordrende med patienter fra hele Grønland?

 

Vi søger en sygeplejerske med tiltrædelse den 1. november 2019 eller snarest muligt efter aftale. Vi foretrækker fastansættelser, men hører også gerne fra dig hvis du har interesse i et vikariat af minimum 6 måneders varighed.

 

Patienter fra hele Grønland

Afdeling K2 er en parenkymkirurgisk- og urologisk sengeafdeling med plads til 18 patienter ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Vi er én ud af tre kirurgiske specialer i Grønland og er normeret til 13 sygeplejersker, en afdelingssygeplejerske og fem sundhedsassistenter. Vi har øje for udviklingspotentialer og har derfor brug for nye kræfter til at være en del af vores team.

 

Vi modtager patienter fra hele Grønland af elektiv og akut karakter. Derudover har vi patienter til udredning og operation samt evakueringer, eksempelvis appendicit, ileus, cancer, stik -og voldsskader og akut abdomen, som kan dække over det meste. Du kan læse mere om den grønlandske sundhedsorganisation på www.peqqik.gl.

 

Din arbejdsdag er alsidig med en bred patientgruppe

Vi tilbyder en alsidig arbejdsdag, hvor ca. halvdelen af vores patienter er af akut karakter. Derfor kan du også forvente en bred vifte af patientgrupper indenfor det kirurgiske speciale. Herudover tilbyder vi:

 

 • God introduktion på 2-4 uger, hvor alle vagttyper bliver gennemgået.
 • En spændende afdeling i udvikling, hvor der findes flere igangværende projekter, som fortsat er under implementering.
 • Mange funktioner, hvor dine kompetencer kommer i spil under dit ansvar.
 • Hjertevarme kollegaer, som hjælper og støtter hinanden.
 • Godt arbejdsmiljø, hvor der arbejdes aktivt på samarbejde på tværs af faggrænser.
 • Tilrettelæggelse af egen arbejdstid.
 • En populær og aktiv personaleforening med mange fordele.
 • Rekrutterings- og fastholdelsestillæg ved fastansættelse (tillægget afhænger af din erhvervserfaring)

 

Du bliver en del af en dynamisk personalegruppe

Vi er en dynamisk personalegruppe, som består af en blanding af yngre og ældre plejepersonaler med forskellige faglige afsæt. Tilsammen har vi kompetencer, som vi er stolte af at praktisere.

 

 • Vi er nogle omsorgsfulde plejepersonaler, som arbejder med både gruppe- og patienttildelt pleje.
 • Vi vil gerne sikre det gode samarbejde i personalegruppen, sikre kontinuitet og yde den bedste pleje- og behandling for patienten.
 • Vi vægter den daglige sparring ved vores sygeplejefaglige konference.
 • Vi går ind for forandring til det bedre.
 • Vi har en god og uformel omgangstone. Vi giver plads til forskelligheder og sidst, men ikke mindst, har vi fokus på trivsel og italesætter vores behov. En glad medarbejder giver tilfredse patienter og omvendt.

 

Du er lærenem, åben og motiveres af udfordringer og kompetenceudvikling

Vi søger dig med specialeerfaring indenfor urologi eller parenkymkirurgi – dog er det ikke et krav. Hvis du derimod er lærenem, åben og klar på at udfordre og udvikle dine kompetencer er du velkommen på vores afdeling. Herudover forventer vi følgende:

 

 • Du er empatisk i patientkontakten og er servicemindet i dine handlinger.
 • Du har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser og afdelinger.
 • Du har et godt humør og er en positiv kulturbærer, som kan repræsentere vores gode værdier udadtil.
 • Du kan lide at arbejde selvstændigt og alsidigt med en stor portion af ansvarlighed.
 • Du kan rumme en uforudsigelig hverdag, hvor akut- og elektiv sygepleje går hånd i hanke.
 • Du er indforstået med at arbejde i blandede vagttyper og med weekendvagt hver anden weekend.

 

Jagt, fiskeri, fjeldvandring og skisport

Her har du mulighed for, at opleve en unik kultur og en enestående natur. Her er storslåede naturoplevelser og sjældne muligheder for jagt, fiskeri, fjeldvandring og skisport. Ligeledes finder du tidssvarende indkøbscentre og specialforretninger, en flot svømmehal, museer og idrætshaller samt et moderne kulturhus med musikarrangementer, teater og biograf.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg her, www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Konstitueret afdelingssygeplejerske Petrine Hansen på tlf. (+299) 34 48 68 eller på e-mail: PEEN@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2019