Nuuk - Speciallæge i almen medicin til Dronning Ingrids Sundhedscenter

Dronning Ingrids Sundhedscenter søger speciallæge i almen medicin til fastansættelse.

 

Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk er fysisk placeret i forbindelse med landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital, (DIH) i Nuuk. Sundhedscenteret er et moderne sundhedscenter, der varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk sundhedsdistrikt med tilknyttede bygder. Vi har desuden et ansvar for sundhedstjenesten i Paamiut syd for Nuuk og Ittoqqortoormiit i Østgrønland.

 

Vi er 7 speciallæger i almen medicin og 7 uddannelseslæger i klinikken.

 

Sundhedscenteret minder i dagligdagen om en dansk almen praksis. Herudover har vi hele døgnet vagtlæge og skadestuefunktion, som på skift varetages af læger ansat på sundhedscenteret.

 

Dette medfører, at stort set alle typer af patienter modtages og bliver behandlet eller visiteres videre i sundhedsvæsnet.

 

Vi garanterer en udfordrende arbejdsdag, der vil være udviklende og udfordrende både fagligt og personligt.

 

En forudsætning for en god hverdag er, at du evner at indgå i et samarbejde med forskellige faggrupper.

 

I fritiden kan du udfordres af en fantastisk natur med talrige muligheder. Kulturelt er Nuuk en stor by på trods af kun 18.000 indbyggere. Der er mange muligheder for idræt og andre aktiviteter.

 

Nuuk er en ret lille by, hvilket betyder, vi har kort transporttid til arbejde, børnehave, fritidstilbud osv.

 

Er det noget for dig? Så kontakt ledende regionslæge Jesper Olesen med det samme, så vi kan komme i gang med planlægningen.

 

Tiltrædelse 1. december 2019 eller efter aftale.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Jesper Olesen på tlf. (+299) 53 05 08 eller på e-mail: JEOL@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreassen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 25. september 2019