Nuuk - Introduktionsstilling i kirurgi

 

Tør du tænke ud af boksen? Kom til Grønland og få en helt unik introduktionsstilling i kirurgi!

 

Dronning Ingrids Hospital i Nuuk tilbyder en 1 års introduktionsstilling i kirurgi pr. 1. oktober 2019

Introduktionsstillingen er godkendt af uddannelsesudvalget i Region Syd.

 

Kirurgisk afdeling

Kirurgisk afdeling har 54 sengepladser fordelt ligeligt på ortopædkirurgisk afdeling, hvor også øre-næse-hals patienter indlægges, parenchymkirurgisk og gynækologisk-obstetrisk afdeling, 8 senge på dagafsnit samt 7 børnesenge til deling på medicinsk afdeling og 4 vugger.

Endvidere 85 senge på patienthotellet, der deles mellem hospitalets øvrige afdelinger og Dronning Ingrids Sundhedscenter, og hvor også udenbys patienter til undersøgelse og behandling indlægges (daghospital-funktion).

Afdelingen er normeret til 11 overlæger med 3 i hvert speciale og 2 overlæger i otologi-specialet.

Der er en specialeansvarlig overlæge for hvert speciale, samt uddannelsesansvarlige overlæger.

Endvidere er der 7 reservelæger, samt 2 KBU-læger.

 

Kirurgisk afdeling har årligt ca. 5400 indlæggelser, 500 fødsler og der udføres omkring 2800 operationer. I ambulatoriet er der årligt 11.500 konsultationer fordelt på reservelæger og speciallæger. Der foretages ambulante småindgreb samt diagnostiske undersøgelser såsom gastro-, kolo-, prokto- og cystoskopier, samt tryk-flow urodynamik og ultralyds-udredninger.

Lægerne på afdelingen foretager konsultations-gastroskopi- og operationsrejser til kystens sundhedscentre, hvor der udføres indgreb i sammedagsregi og skopier, samt vurderes et stort antal patienter.

Som Introduktionslæge vil du i det daglige arbejde være tilknyttet den parenchymkirurgiske afdeling og superviseret varetage stuegang, endoskopi og et bredt udsnit af elektive operationer.

Vagterne er fælles for de 3 specialer, hvor der modtages et varieret spektrum af patienter indenfor alle fagområder.

Kendskab til Grønlandske forhold og sprog er en fordel, men ingen forudsætning.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved overlæge Simon Bernth-Andersen,

tlf.nr. (+299) 56 46 74 eller på e-mail: SBEA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 18. oktober 2019