Nuuk - Afdelingssygeplejerske til Intensiv Terapi Afsnit

 

Kan du lede, motivere, fastholde og bidrage til vores udvikling?

 

Så kan du se frem til en spændende stilling med mange opgaver og udfordringer. Her er gode udviklingsmuligheder ligesom du kan forvente at din sygeplejefaglige kompetencer og tværfaglige samarbejdsevner kommer i spil.

 

Jobbet

Du vil som leder være med til at sætte dit præg på, hvordan afsnittets arbejdsgange og kultur udvikles. Herunder løbende udarbejdelse samt fornyelse af politikker, retningslinjer og instrukser, undervisning i relevante temaer og fokus på arbejdsmiljø og kultursammenføring. Som afdelingsleder har du personaleansvar hvor du kan forvente opgaver indenfor fastholdelse og rekruttering. Områdeledelsen har stort fokus på, at afsnittet får kontinuerligt faglig udvikling. Et godt arbejdsmiljø vægtes højt.

 

Vi har en helhedsorienteret tilgang til sygeplejen, som tilpasses den enkeltes egenomsorgskapacitet, og hvor patienten og dennes pårørende inddrages, samt har medbestemmelse i eget sygdoms - og behandlingsforløb.

 

Kvalifikationer

  • Videreuddannelse på diplom- eller masterniveau
  • Specialuddannet i intensivsygepleje
  • Interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver

 

Hvem er du?

  • Engageret, motiverende og udviklende
  • Nærværende og gode kommunikative evner
  • Handlekraftig, ansvarsbevidst og visionær
  • Pragmatisk og struktureret arbejdstilgang

 

Hvem er vi?

Vi lægger vægt på patientsikkerhed, høj faglighed og kontinuitet i patientplejen. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som sammen sikrer det gode patientforløb. Vi sørger naturligvis også for en grundig introduktion.

 

Intensiv Terapi Afsnit er en del af Akutområdet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. På afdelingen modtager vi alle patientkategorier med kritisk sygdom, herunder præmature, børn og voksne fra de medicinske, kirurgiske, gynækologiske og psykiatriske specialer. Herudover varetager vi opvågningsfunktionen uden for normal arbejdstid. Intensiv terapi afsnit er normeret til fire pladser for voksne og/eller børn.

 

Nuuk

I Nuuk er byliv og imponerende natur hele tiden inden for rækkevidde. Her er gode muligheder for sejlture, fiskeri, fjeldvandring og skisport. Ligeledes finder du tidssvarende indkøbscentre og specialforretninger, en flot svømmehal, museer og idrætshaller samt et moderne kulturhus med musikarrangementer, teater og biograf.

 

Tiltrædelse 1. august 2019 eller efter aftale

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg her, www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem linket "Søg denne stilling".

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende oversygeplejerske Arnaq Fleischer på tlf. (+299) 34 44 07 eller på e-mail: AFHA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 20. juni 2019