Kangaatsiaq - Stationssygeplejerske

 

En stilling som stationssygeplejerske på Kangaatsiaq sundhedsstation i Region Disko er ledig pr. 1. august 2019 eller efter aftale.

 

Sundhedsstationen er et sygeplejeambulatorium, hvor der foregår sygeplejekonsultationer, mens lægekonsultationer foregår ved telemedicinske konsultationer kombineret med bygdebesøg ca. hver 6. uge.

Du vil som sygeplejerske have et meget selvstændigt arbejde.

Alle hver dage vil du skulle lave sygeplejerske konsultationer og i igangsætte behandling ud fra gældende retningslinjer.

 

Du kan ved vanskelige problemstillinger altid rådføre dig med læge i Aasiaat.

Ved akutte situationer kontaktes vagthavende læge på sygehuset med henblik på opstart af en given behandling.

De sundhedsfaglige opgaver spænder bredt fra behandling af sygdom, medicin udleveringer og til vejledning i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. Du vil få mulighed for introduktion til alle de mange forskellig artede arbejdsopgave du og dine kollegaer må varetage på sundhedsstationen.

 

Opgaven vedr. børne- og skolesundhedspleje vil hovedsagelig blive varetaget af sundhedsplejefagligt personale fra regionssygehuset.

Sundhedsstationen råder over laboratorieudstyr, samt telemedicinsk udstyr, kaldet Pipaluk.

 

Du vil desuden være ansvarlig for den daglige drift af konsultationen også mht. bestilling af medicin og sygeplejeartikler mv.

Sundhedsstationen er moderne og velindrettet.

Dine kolleger vil være en sundhedsassistent, en sundhedsarbejder, en tolk samt en rengøringsassistent.

Du og din kollegaer har på skift rådighedsvagt fra hjemmet.

 

Som vores nye stationssygeplejerske lægger vi vægt på, at du

  • har en alsidig erfaring indenfor sygeplejen
  • har lyst til at indgå i de mange forskellige opgaver, der er i en sundhedsstation
  • har interesse for sundhedsfremme og forebyggelse
  • sætter pris på nye udfordringer
  • er robust, engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor
  • er god til at ”stikke en finger i sneen”
  • er indstillet på at udvikle det tværfaglige samarbejde med lokale myndigheder og institutioner

 

På sundhedsstationen og på, regionssygehuset, vil du få engagerede grønlandske og danske kolleger, der tilsammen har en bred faglig erfaring.

På regionssygehuset har du altid mulighed for at kontakte vagthavende læge og sundhedsfaglige kolleger.

Du vil få et veltilrettelagt introduktionsforløb med start på regionssygehuset i Aasiaat.

Du er ansat under Sundhedsregionen Disko, og refererer til afdelingssygeplejerske på Aasiaat sygehus for så vidt angår sygeplejefaglige og administrative opgaver.

Vedrørende behandling, har du direkte reference til den vagthavende læge i Aasiaat.

 

Værdsætter du at have plads til dine egne tanker og at have et aktivt friluftsliv, så kan Kangaatsiaq være det rette sted for dig at slå sig ned.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Hanne Underbjerg på tlf. +299 534562 eller e-mail: hub@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Niels Dorph på tlf. +299 34 46 87 eller på e-mail: NIDO@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 24. juni 2019