Tasiilaq - Regionslæge (vikariat)

 

Brænder du for at bruge dine faglige kompetencer?

 

Så kan du forvente en spændende stilling i et velfungerende sundhedscenter. Vi tænker i helheder, hvor din og kollegaers indsats i høj grad er koordinerende og sammenhængende.

 

Jobbet

Omtrent halvdelen af din arbejdstid omfatter almen medicin i ambulatoriet, og der er daglig adgang til ultralyd, laboratorium og røntgen. Din øvrige arbejdstid vedrører de indlagte patienter og vagtarbejde.

Vores funktion på det kirurgiske område er svarende til et regionssygehus, hvilket betyder at der udføres en del almindelige kirurgiske indgreb (ca. 300 årligt). Det er dog ikke en forudsætning, at du er kirurgisk kompetent, da der altid er mulighed for kirurgisk opbakning. Funktionerne udgår fra sundhedscenteret og tilbydes samtlige af distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd.

 

Du kan forvente et tæt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejerske, jordemoder og det lokale personale. Arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand. Herudover er overlægerne på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og rejsende speciallæger f.eks. indenfor specialerne øjen-, ØNH- og dermatologi tætte samarbejdspartnere.

 

Kvalifikationer

  • Dansk autorisation som læge
  • Fagligt dygtig inden for almen medicin eller et andet bredt speciale
  • Gerne nogle års erfaring
  • Kendskab til Grønland er en fordel

 

Hvem er du?

  • Pragmatisk og struktureret i din opgaveløsning
  • God til at lytte og kommunikerer tydeligt
  • Fleksibel og engageret arbejdstilgang

 

Hvem er vi?

Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du bliver del af et sundhedscenter med dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes.

 

Tasiilaq Sundhedscenter fungerer som et fødested og har derfor et højt aktivitetsniveau, hvor vi gør en dyd ud af at gøre mest muligt inden for vores faglighed. Vi mener, at patienten har bedst af at blive behandlet tæt ved eget hjem. Grønlands geografi og Tasiilaqs isolerede placering kan i mange sammenhænge medføre logiske udfordringer, som både er spændende og krævende i vores arbejde.

 

Tasiilaq Sundhedscenter

Tasiilaq ligger på Grønlands østkyst lige syd for polarcirklen på højde med Island. Her bor ca. 3.000 mennesker i distriktet, hvoraf 2.000 bor i byen og 1.000 bor i de fem tilknyttede bygder. Du møder den oprindelige østgrønlandske kultur præget af fangst og fiskeri. Området har mange bjerge og naturen er meget storslået og smuk, hvilket giver rig mulighed for friluftsaktiviteter.

 

Tiltrædelse

Vi søger en vikar i perioden 1. september 2019 – 1. marts 2020 eller efter nærmere aftale

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til- og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem linket "Søg denne stilling".

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Regionslæge Hans Christian Florian på tlf. (+299) 98 34 27 / (+299) 98 12 11 (husk tidsforskel på 3 timer bagud i forhold til Danmark) eller på e-mail: HCFLORIAN@HOTMAIL.COM  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 17. februar 2019