Qaqortoq - Farmakonom til vikariat

 

Ved regionssygehuset i Qaqortoq er et kort vikariat som farmakonom ledig til besættelse d. 30. april 2019 – d. 5. juni 2019

 

 Dine opgaver vil blandt andet være

  • At have det daglige ansvar for apoteket, herunder udlevering
  • Selvstændig rekvirering af medicin fra Herlev
  • Opfyldning af ugeæsker
  • Ajourføre plejepersonalets viden omkring nye præparater
  • Sørge for opfyldning af medicin i vores ambulatorium/skadestue
  • Kontakt til vores 6 bygder omkring deres medicinbeholdning
  • I samarbejde med vores sygeplejerske, varetage bestillingen af sygeplejeartikler
  • Pakke medicin til ældrecenteret samt byens andre institutioner

 

Qaqortoq er den største by i Sydgrønland og har ca. 3.200 indbyggere.

Regionssygehuset benyttes ikke blot af byens indbyggere, men også af de mindre bygder i nærheden. Ydermere er der to mindre sundhedscentre i Narsaq og Nanortalik.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

 Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst ved tiltrædelsestidspunktet. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på e-mail: efao@PEQQIK.GL   

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: ereg@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 18. februar 2019