Dronning Ingrids Sundhedscenter - Sundhedsplejerske

 

Sundhedsplejen på Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk søger en sundhedsplejerske i et vikariat foreløbigt fra d. 1. januar 2019 til d. 31 december 2019.

 

Vil du medvirke til en videreudvikling af de initiativer og aktiviteter, der er igangsat indenfor børne- og ungeområdet, så er dette en enestående mulighed.

Her har du mulighed for at gøre en forskel for nogen, som værdsætter din indsats og samtidig vil du have mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.

 

Vi søger en sundhedsplejerske, der har

  • Engagement og visioner om udvikling indenfor området og forstår at omsætte dette til praksis
  • Motivation til faglig udvikling
  • Evnen til at lytte og gå i dialog
  • Gode samarbejdsevner og fleksibilitet
  • Lyst til samarbejde på tværs af institutionerne
  • Lyst til at undervise gravide og forældre

 

Vi tilbyder dig kolleger, som er engagerede og parat til at prøve nyt. Så det er et spændende og selvstændigt job med mange udviklingsmuligheder.

Der er ansat 7 sundhedsplejersker og 1 sekretær i Sundhedsplejen.

Sundhedsplejen praktiserer en kombineret ordning, hvor der ydes en sundhedsfremmende indsats overfor børn og unge i Kommunen og dens 2 bygder. Den primære indsats foregår i hjemmene, i forældregrupper og på skolerne.

Sundhedsplejen varetager desuden opgaver i Tidlig indsats i samarbejde med kommuner omkring sårbare familier og MANU, som er et forældreuddannelsesprogram.

Sundhedsplejen har egne lokaler, som er placeret midt i byen, med kontorer og plads til Åbent hus, forældregrupper m.m.

Vores regionsledelse og kollegaer arbejder på sundhedscenteret som ligger i tilknytning til Dronning Ingrids Hospital.

 

Dronning Ingrids Sundhedscenter er et moderne sundhedscenter, som rummer læge- og sygeplejekonsultationer, skadestue, livsstilsambulatorium, audiologifunktion samt sundheds- og hjemmesygepleje. Desuden hører sundhedscentrene Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit samt bygderne Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat også til regionen.

 

Du kan læse mere om ansættelse i det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk  hvor du blandt andet også kan læse om organisationen, og du kan møde nogle af dine fremtidige kolleger.

 

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende sundhedsplejerske Dina Berthelsen på telefon: +299 34 4017 samt på e-mail: DIB@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller e-mail adresse INGO@PEQQIK.GL


Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 18. december 2018