Qaqortoq - Sundhedsplejerske

 

Er du vores nye sundhedsplejerske fra d. 1. februar 2019?

Ønsker du kun et vikariat i første omgang, så vil vi gerne høre fra dig alligevel.

 

Der er to sundhedsplejerskestillinger i regionen, begge med placering i regionsbyen Qaqortoq. Regionsbyen er modtager af alle gravide til fødsel (cirka 90 fødsler/årligt samlet).

 

Regionen består af 3 byer, Qaqortoq, Narsaq samt Nanortalik.

Som sundhedsplejerske, vil du have kontakt med børnene i Qaqortoq samt Nanortalik, hvorfor at du må påregne at der vil være rejser ind i mellem.

 

Fundamentet i sundhedsplejens arbejde er hjemmebesøg til småbørn, undersøgelser, sundhedssamtaler, sundhedsundervisning og vejledning til skolebørn, ind og udskolingsundersøgelser, konsulentfunktion til børnedaginstitutioner og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde omkring børn med særlige behov.

Opgaver indenfor børnevaccinationsområdet samt forebyggelse af omsorgssvigt og forebyggelse af uønskede graviditeter, er også inkluderet i arbejdet.

 

Sundhedsplejersken medvirker til at styrke den tidlige sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats, ’Tidlig indsats’ i Qaqortoq og dens bygder. Der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde med de to jordemødre på regionssygehuset samt sengeafdelingen der, hvor du til tider, vil fungere som den rådgivende sundhedsperson, ved syge indlagte børn.

 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med resten afdelingerne/ funktionerne på Regionssygehuset.

 

Ønskede kvalifikationer

  • at du er omstillingsvillig og kan lide at arbejde med komplekse opgaver
  • at du har nogle års erfaring, da arbejdet er ret selvstændigt

 

Vi tilbyder

  • et spændende/udfordrende arbejde, der stiller krav til din faglighed
  • mulighed for at arbejde med stor indflydelse på egen arbejdsdag
  • et tæt samarbejde med resten af personalet på sygehuset, hvor sundhedsplejen har sit fællekontor

 

I regionen, som består af de 3 byer Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq er der samlet ca.7500 indbyggere og det årlige fødselstal ligger på ca. 90.

Der er 6 tilhørende bygder til regionssygehuset, hvor du kan komme til at skulle deltage i bygdebesøg, som foretages med båd.

 

Yderligere informationer omkring vores kommune, se under www.kujalleq.gl  

 

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet. Spørgsmål vedrørende boligen bedes stilet til arbejdsstedet til vores service leder Najaaraq Jensen på mail njje@peqqik.gl eller telefon + 299 64 22 11 efter kl. 13 dansk tid.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen  på mail ikc@peqqik.gl eller telefon +299 64 22 11 efter klokken 13 dansk tid

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller e-mail INGO@PEQQIK.GL

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 17. december 2018