Tasiilaq - Jordemoder

 

Som jordemoder i Tasiilaq kan du se frem til spændende og udfordrende opgaver, som kræver et højt fagligt niveau, stærke sociale kompetencer og selvstændighed. Alle dine faglige kompetencer og erfaring kommer i spil, da du vil arbejde indenfor hele dit fagområde. Bl.a. bliver præventionssamtaler, konsultationer, barselspleje og fødsler en helt naturlig del af din arbejdsdag. Du får også mulighed for at arbejde forebyggende med seksualundervisning i skolerne.

 

Dit gode samarbejde og kommunikation med sundhedscenterets læger er vigtig. Ligeledes vil du indgå i et samarbejde og have kontakt til kommunen i arbejdet på at forberede de kommende forældre bedst muligt.

 

Du har et stort ansvar og mange opgaver som kræver både dine menneskelige og faglige kompetencer. Du møder kvinder som føler sig trygge hos dig, da du følger den gravide under hele forløbet. Denne kontinuitet hjælper også dig i dit arbejde. Du vil opleve en arbejdsdag kendetegnet ved ro, tryghed og fleksibilitet.

 

Hvem er vi?

Vi er et lille og velfungerende sundhedscenter med dedikerede og dygtige kollegaer. Vi møder hinanden med et smil – både på og udenfor arbejdet. Du vil få en spændende og udfordrende hverdag, hvor du møder den lokale kultur hverdag. Her er rigtig gode udviklingsmuligheder.

 

Sundhedscenteret består af en sengeafdeling med 19 sengepladser, ambulatorium med lægekonsultation, jordemoderkonsultation, sundhedspleje og apotek. Vi er desuden byens primære sundhedstilbud.

 

Hvem er du?

  • Fagligt dygtig, engageret og gerne nogle års erfaring
  • Trives i en hverdag hvor mange daglige opgaver løses selvstændigt
  • Initiativrig og ansvarsbevidst arbejdstilgang
  • Som person er du robust, rolig, åbensindet og forstående

Tasiilaq

Tasiilaq ligger på Grønlands østkyst lige syd for polarcirklen på højde med Island. Her bor ca. 3.000 mennesker i distriktet, hvoraf 1.900 bor i byen og 1.100 bor i de fem tilknyttede bygder. Du møder den oprindelige østgrønlandske kultur, hvor fangst og fiskeri stadig er en del af kulturen. Området er præget af bjerge, og naturen er meget storslået og smuk, hvilket giver rig mulighed for friluftsaktiviteter. I Tasiilaq kender de fleste hinanden og derfor bliver du også et kendt ansigt i byen – på den positive måde.

 

Tiltrædelse 1. januar 2018 eller efter aftale

Vi tilbyder både fastansættelse eller vikariat i minimum tre måneders varighed.

 

Ved fastansættelse ydes et attraktivt månedligt tillæg på mellem 3.400 kr. og 4.700 kr. afhængig af din anciennitet.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via linket "Søg denne stilling"

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske John Christensen på tlf. (+299) 98 12 11 eller på e-mail: JHR@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: INGO@PEQQIK.GL.

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 25. november 2018