Nuuk - Sygeplejersker til IMA

 

Du får en spændende og udfordrende hverdag i et ansvarsbevidst og udviklende sundhedsvæsen. I din hverdag vil du have mange alsidige arbejdsopgaver og gode muligheder for medinddragelse i hverdagens opgaver og arbejdstilgang. Vi bruger hinandens ressourcer optimalt.

 

Vi monitorerer både observationskrævende medicinske patienter og patienter med behov for telemetri. Herudover fungerer vi også som bufferenhed for de medicinske stamafdelinger. Dine alsidige kompetencer og fleksible arbejdstilgang kommer altså i spil hos os.

 

Du vil indgå i vagtordning, hvor ledelsen tilstræber at imødekomme personalets ønsker. Du må forvente 8-10 vagter over fire uger, herunder aften-/nattevagt hver anden weekend.

 

Hvem er vi?

IMA er et nyt afsnit tilknyttet Akutområdet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Vi har seks monitorerede sengepladser og ligger fysisk placeret i forlængelse af Intensiv afdeling. Lægefagligt er vi tilknyttet det medicinske område, mens det sygeplejefaglige er tilknyttet akutområdet. Dette fungerer rigtig godt med daglige møder på tværs af fagområder.

 

Du bliver del af et ungt og passioneret team. Vi er fagligt engagerede og meget ambitiøse, men samtidig er det positive humør og sociale kollegaskab afgørende for vores samarbejde og succes.

 

Ved fastansættelse ydes et attraktivt månedligt tillæg på mellem 3.400 kr. og 4.700 kr. afhængig af din anciennitet.

 

Hvem er du?

  • Medicinsk eller kardiologisk erfaring er en klar fordel
  • Interesse for akutområdet og ambitioner om faglig udvikling
  • Tænker helhedsorienteret og inddrager patienten i forebyggelse og behandling
  • Ansvarsbevidst og handlekraftig i dit daglige arbejde
  • Bidrager aktivt til vores gode kollegiale sammenhold
  • Som person er du åbensindet, struktureret og positiv

 

Nuuk

I din fritid er der både kulturelle aktiviteter, men også muligheder for at vandre i fjeldet. Nuuk er en stor by med mange restauranter, biograf, kulturelle oplevelser og arrangementer i byen. Samtidig er du hele tiden tæt på naturen, hvor du om vinteren kan stå på både alpin og langrendsski og se nordlys. Om sommeren er der rig mulighed for sejlads, hvalsafari og fiskeri.

 

Tiltrædelse: 1. januar 2019 eller efter aftale.

Vi tilbyder både fastansættelse eller vikariat af minimum 4 måneder.

 

Krav til ansættelse

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via nedenstående link "Søg denne stilling"

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Arnaq Fleischer på tlf. (+299) 34 44 07 eller på e-mail: AFHA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 15. november 2018