Nuuk - Sygeplejerske til Psykiatrisk afdeling

 

Psykiatrisk afdeling

Psykiatrisk afdeling, A1, er en akut modtagerafdeling med en integreret skræm. Vi omfatter en ambulatoriefunktion målrettet børn, unge og voksne ned til 15 år i ambulante forløb med psykiater og psykologer. Vi kan modtage 12 patienter med psykiatriske problemstillinger. Personalesammensætningen i afdelingen består af sygeplejersker, psykiatri- og sundhedsassistenter, mens her også er tilknyttet en tolk.

 

Psykiatrisk afdeling er en del af det psykiatriske område som også omfatter distriktspsykiatrien. Distriktspsykiatrien er fordelt på de grønlandske sundhedsregioner med et tæt samarbejde mellem psykiatrien i Nuuk, på kysten og de ca. 900 patienter. Da afstandene mellem byer og bygder er store, så samarbejder vi oftest via telepsykiatriske konsultationer og supervision, samt kystrejser.

 

Din hverdag

Vi har en miljøterapeutisk tilgang og arbejder med kontaktpersonordning, jeg-støttende sygepleje og relationsbehandling. Det miljøterapeutiske arbejde understøttes af en tilknyttet terapi afdelingen med terapeutisk personale. Vi anser patientens netværk og familie som en væsentlig ressource, og derfor arbejder vi på at etablere god relation mellem patienten og dennes familie og netværk, ved at inddrage familien og netværket i plejen.

 

Vores behandlingsforståelse tager udgangspunkt i en bio-psyko-social forståelsesmodel. Derfor er det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde med kommunerne, institutioner, bo-enheder og psykiatriens socialrådgiver, pædagoger, læger og psykologer væsentligt og nødvendigt. Vi dokumenterer sygeplejen i vores elektroniske patientjournalsystem (EPJ).

 

Vi tilbyder

Du sikres naturligvis en god introduktion, så du kan varetage dine opgaver og bidrage til faglig udvikling. Netop udvikling og medinddragelse vægter vi højt, hvorfor du også kan forvente en stilling hvor du kan få en aktiv rolle i at udvikle vores psykiatriske sygepleje. Ligeledes har vi fokus på temadage og undervisning, så vi hele tiden udvikler vores faglige kompetencer. Da vi har mange rejsende patienter, hvor ledsagelse kræves, så er her også mulighed for, at du kan fungere som patientledsager. Vi har både patienter til Danmark og rundt i Grønland, hvilket giver gode muligheder for bl.a. at opleve Grønland.

 

Såfremt du er ny i psykiatrien, så tilbyder vi et særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb.

 

Ved fastansættelse tilbyder vi kurser og mulighed for videre- og efteruddannelse. Ligeledes ydes der et attraktivt månedligt tillæg på mellem 3.400 kr. og 4.700 kr. afhængig af din anciennitet.

 

Vi forventer

  • Du er uddannet og autoriseret sygeplejerske.
  • Ligeledes brænder du for psykiatrisk sygepleje og er engageret i dit arbejde, kollegaer og patienten.
  • Du kan skabe den gode og nærværende patientkontakt, så patienten oplever et trygt og positivt forløb.
  • Din arbejdstilgang er fleksibel og du er omstillingsparat. Dette er vigtigt ved akutte situationer som kan forekomme.
  • Som person er du kvalitetsbevidst og imødekommende overfor samarbejde og faglig sparring.

 

Tiltrædelse 1. februar 2018 eller efter aftale

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på tlf. (+299) 48 49 15 (efter kl. 12.30 dansk tid) eller på e-mail: ABKJ@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 31. december 2018