Qasigiannguit - Regionslæge

 

Qasigiannguit sundhedscenter

Qasigiannguit Sundhedscenter er en del af Region Disko, som desuden rummer Qeqertarsuaq Sundhedscenter, Regionssygehuset i Aasiaat og ni tilhørende bygder.

 

Arbejdet i Sundhedscenteret er præget af teamarbejde, da vi er et lille sundhedscenter og derfor afhængige af hinandens kompetencer. Vi har desuden igangsat et udviklingsarbejde i Regions Disko for at sikre, at specialkompetencerne, som fortrinsvist findes på regionssygehuset, også kommer de øvrige sundhedsenheder og patienter til gode. Vi har rejsende speciallæger til regionen fra både landshospitalet i Nuuk samt Danmark.

 

Dine arbejdsopgaver

Dine lægefaglige opgaver er hovedsageligt almenmedicinske, herunder almen medicin i ambulatoriet. Her kan også forekomme akutte medicinske opgaver samt stabilisering af kritisk syge patienter, såvel medicinske som kirurgiske med henblik på overflytning til andet behandlingssted i enten Region Disko eller Nuuk. Desuden foregår der ikke fødsler i Qasigiannguit.

 

Sundhedscenterets funktion på det kirurgiske område er meget begrænset og vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb, hudbiopsier, reponering af luksationer, frakturer og lignende.  Dine sygeplejerskekollegaer varetager mange behandleropgaver, og her er et godt samarbejde på tværs af faggrupper.

 

Vi tilbyder

Du bliver del af et lille sundhedscenter i en lille by, hvorfor du vil arbejde meget selvstændigt. Derfor er vi også meget opmærksomme på at tilbyde sparring fra både Regionssygehuset i Aasiaat samt Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. På sundhedscenteret er her både adgang til laboratorium og røntgen.

 

Både kultur og sprog er anderledes end du er vant til fra Danmark, og derfor vil du hurtigt opleve hvor vigtigt det lokale personale er, f.eks. ved konsultationer, hvor det lokale personale ofte fungerer som tolk. Som læge i Qasigiannguit, kan du altså se frem til spændende sundhedsfaglige udfordringer med andre sygdomsmønstre og sygdomsopfattelser end du er vant til i Danmark.

 

Fritid i Qasigiannguit

Nyder du at sejle, fiske eller være tæt på dyrene som lever under overfladen? Så er Qasigiannguit det helt rette sted for dig. Havnen er byens samlingssted, mens havet er fyldt med sæler, hvaler, arktiske krabber, hellefisk og meget andet. Om sommeren kan du opleve hvalen slå med halen under midnatssolen, mens de kolde vintre lyses op af nordlyset grønne og lilla skær. Læs mere om Qasigiannguit på https://visitgreenland.com/da/destinationer/qasigiannguit/

 

Tiltrædelse: 1. november 2018

 

Vi foretrækker fastansættelse, men modtager også gerne din ansøgning hvis du, som udgangspunkt, har interesse i et vikariat.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Ove Ammitzbøll på tlf. (+299) 89 42 70 / (+299) 58 27 25 eller på e-mail: OVEA@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL.

Det grønlandske Sundhedsvæsen er røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 5. oktober 2018