Nuuk - Sundhedsassistent til Patienthotellet

 

Vi giver patienterne et godt ophold

Patienthotellet er en dynamisk afdeling hvor dagene ikke er ens.  Vi har patienter fra alle specialer og samarbejder med alle afdelinger på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Afdelingen har 70 sengepladser til kirurgiske og medicinske patienter, samt 15 værelser til gravide fra kysten.

 

Patienthotellet er beregnet til selvhjulpne patienter fra hele Grønland, der indlægges til ambulante undersøgelser, fødsel og/eller dagkirurgiske indgreb. Vi er en velfungerende enhed med 8 ansatte eksklusiv afdelingssygeplejerske, servicemedarbejder og tolk.

 

Du har ansvar for dine egne opgaver

Din arbejdsdag tilrettelægges sammen med sygeplejersken som gruppeleder og dine øvrige kollegaer i gruppen. Planlægning og effektiv arbejdsgang er afgørende for en succesfuld hverdag. Derfor vil du også opleve mange selvstændige arbejdsopgaver, som du og de øvrige sundhedsassistenter er ansvarlig for, mens andre opgaver løses i mindre grupper, hvor du samarbejder med en kollega.

 

Da vi arbejder med patienter og mennesker, så kan arbejdsdagen hurtigt ændre sig, f.eks. ved akutte situationer. Her er din omstillingsparate og fleksible arbejdstilgang en klar fordel.

 

Stillingen er med aftenvagter på hverdage fra kl. 13.00-21.00 og weekendvagter og søgnehelligdage fra kl. 11.00-19.00

 

Vi er en afdeling med værdifuld erfaring

Vi tilbyder en arbejdsplads med fokus på service og kvalitet i både pleje og behandling – god service og oplevelser er afgørende for os og patienten! Derfor kan du også se frem til gode kollegaer, som besidder både bred og alsidig erfaring, hvilket skaber et godt samarbejde med mulighed for sparring og vidensdeling. Endeligt sikrer vi naturligvis en god oplæring, så du trygt kan indgå i dagligdagens opgaver.

 

Du brænder for at give patienten et godt ophold

  • Du besidder en bred og alsidig erfaring inden for sygepleje og behandling.
  • Du er engageret og ansvarsbevidst om dit arbejde, heriblandt at yde omsorg og hjælpe andre – det er afgørende for patientens ophold!
  • Som person er du imødekommende og åbensindet overfor andre mennesker samt nye udfordringer.

 

Nordlys, ski og sejlture

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

 

Tiltrædelse: 1. november 2018 eller efter aftale

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Afdelingssygeplejerske Christina Brogaard på tlf. (+299) 34 48 91 eller via mail på CHBR@PEQQIK.GL eller konstituerede Kirurgisk Oversygeplejerske Lise Becker Rosing på tlf.: (+299) 34 48 93 eller på e-mail: LBR@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL.

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 26. september 2018