Nuuk - Sygeplejerske til Medicinsk afdeling

 

Grønlands landshospital

Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er et moderne hospital der udover landssygehusfunktioner yder speciallægeassistance til Grønlands sundhedsdistrikter. Hospitalet råder over 180 sengepladser heraf 72 patienthotelsenge.

 

Du tilknyttes medicinsk dagafsnit, som er en integreret del af sengeafdelingen. Hele Medicinsk afdeling ledes af en administrerende overlæge, en oversygeplejerske, en koordinerende afdelingssygeplejerske samt to afdelingssygeplejersker.

 

Dine arbejdsopgaver

 • Du medvirker til og sikrer, at vi sammen opnår vores mål og strategier for det onkologiske speciale ved Dronning Ingrids Hospital.
 • I samarbejde med dine kollegaer, skal du sikre kvalitet og kontinuitet i undersøgelse, pleje og behandling.
 • Ligeledes har du til opgave at koordinere, kvalitetssikre og optimere patientforløb indenfor målgruppen.

 

Vi tilbyder

 • Du bliver del af et afsnit i udvikling, hvor du vil få mulighed for at præge specialet i Grønland, da det kun er 14 år siden vi hjemtog dele af specialet fra Rigshospitalet.
 • Du kan forvente et tæt samarbejde med den specialeansvarlige overlæge samt den ansvarshavende onkologiske sygeplejerske.
 • Ligeledes vil du indgå i samarbejde med konsulenterne fra Rigshospitalet samt de øvrige sygehuse i Grønland.
 • Ved fastansættelse er der gode uddannelsesmuligheder.
 • Endeligt kan være med på patientledsagerture i både Grønland og til Danmark.

 

Vores forventninger

 • Du har erfaring med kemokursus og gerne onkologisk uddannelse.
 • Vi forestiller os at du har klinisk, pædagogisk og administrative kompetencer.
 • Det er væsentligt at du er imødekommende og nemt kan indgå i et åbent og ligeværdigt samarbejde – dette er afgørende for vores succes!
 • Flair for IT er ligeledes væsentligt, da vi f.eks. anvender elektronisk patientjournalsystem. Her er kendskab til Cosmic en fordel.

 

Nuuk – Grønlands hovedstad

Nuuk er en moderne storby i et lille samfund med ca. 18.000 indbyggere. Her er shopping-center, biograf, museer og lokale samt internationale restauranter, men samtidig er du hele tiden få kilometer fra havet. I sommermånederne er dagene lange og solen går først ned efter midnat. Her er mulighed for sejlture på fjorden til Nuuks bygder og nærliggende gletsjer, ligesom du også kan se hvaler og fiske. Læs mere om

 

Tiltrædelse: 1. november 2018 eller efter aftale

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved koordinerende afdelingssygeplejerske Ajde Pedersen på e-mail APPJ@PEQQIK.GL eller ved oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på e-mail ABJ@PEQQIK.GL eller tlf. (+299) 34 43 75 efter kl. 12.30 dansk tid.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 24. september 2018