Sundhedsplejerske søges til Aasiaat

 

Sundhedsplejerske søges til Aasiaat fra december måned

 

Sundhedsplejen i Grønland hører under sundhedsvæsenet, og stillingen er geografisk placeret på Aasiaat regionssygehus.

 

Som sundhedsplejerske er du en del af et team som består af en til to sundhedsplejersker, en sundhedsplejeassistent og en administrativ medarbejder, som samtidig er tolk for dansksproget personale. Sammen står I for den daglige drift og udvikling af sundhedsplejen i Sundhedsregion Disko.

 

Regionen omfatter regionsygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qeqertarsuaq og Qasigiannguit, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdekonsultationerne i de otte tilhørende bygder.

Befolkningsunderlaget i regionen er på omkring 7.000 og heraf er ca. en tredjedel børn og unge under 18 år.

 

I dit daglige arbejde vil du have fokus på almindeligt forebyggende arbejde og helbredsundersøgelser af børn.

Der er mere kontakt til børn og børnefamilier end man normalt kender til i sundhedsplejen, og man fungerer også som kontaktperson for børn med særlige problemer.

 

Der arbejdes tæt sammen med det øvrige personale på sygehuset, og der er et godt samarbejde med Pædiater på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

 

I praksis er sundhedsplejersken den faglige leder af sundhedsplejen og har fagligt ansvar overfor sårbare familier, hvilket indebærer et tæt samarbejde med kommunen. Sundhedsplejen har ansvar for gennemførelsen af det grønlandske børnevaccinationsprogram.

 

Til stillingen som sundhedsplejerske er der knyttet en del rejseaktivitet til regionens byer og bygder.

Det er en meget spændende og udfordrende opgave at hjælpe til at løfte sundhedstilstanden blandt børn og unge, og sundhedsplejersken er altid velkommen og møder mere end andre den grønlandske gæstfrihed.

 

Vi forventer du er motiveret og gerne med en kreativ tilgang til opgaveløsningen.  

Du skal sammen med den øvrige sundhedspleje og jordmødre og den ledende regionslæge være frontfiguren i det forebyggende arbejde blandt børn.

 

Vi forventer du har:

  • uddannelse og erfaring som sundhedsplejerske og gerne pædiatrisk erfaring
  • erfaring fra samarbejde med kommuner
  • lyst og evne til at tænke og arbejde dynamisk og procesorienteret i et tværkulturelt og tværfagligt arbejdsmiljø

 

Sidst med ikke mindst så søger vi en kollega, som brænder for at gøre en forskel og tør blive en del af et anderledes og udfordrende Sundhedsvæsen.

Vi tilstræber en flad og bredt samarbejdende organisationsstruktur.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Ove Ammitzbøll, tlf. +299 89 42 70 / +299 58 27 25 eller på e-mail: OVEA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: INGO@PEQQIK.GL

 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 28. september 2018