Nuuk - Sygeplejersker søges til M1 og M2 på Dronning Ingrids Hospital

 

Dygtige og engagerede sygeplejersker søges til medicinsk sengeafsnit, M1/M2 i et længerevarende vikariat eller fastansættelse.

 

Vi søger sygeplejersker der har mod på en længere ansættelse i Det grønlandske Sundhedsvæsen.

Vi foretrækker fastansættelser, men vi er også imødekomne for vikariater af minimum seks måneders varighed.  

Er du nyuddannet tilbyder vi et godt introduktionsforløb henover to år.

Vi kan tilbyde ansættelse i M1 fra d. 1. november 2018 og i M2 fra d. 1. december 2018 eller efter aftale.

 

Medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital har to sengeafsnit, M1 og M2, der modtager medicinske patienter fra hele Grønland.

Vi modtager patienter til udredning og diagnosticering, til pleje og behandling samt rehabilitering og palliativ pleje.

Begge afsnit modtager både akutte og planlagte patienter.

 

M1 har 16 sengepladser og er normeret til 13 sygeplejersker og 7 sundhedsassistenter, med subspecialer inden for infektionsmedicin, onkologi og medicinsk gastroenterologi.

 

M2 har 16 sengepladser og er normeret til 13 sygeplejersker og 7 sundhedsassistenter, med subspecialer inden for nefrologi og pædiatri.   

 

 Vi tilbyder

 • Løbende introduktion til et bredt medicinsk speciale
 • At være medspiller i et team; med andre faggrupper og i plejen omkring den enkelte patient
 • Tid til patienterne og en helhedsorienteret sygepleje
 • Fokus på den motiverende kommunikation og patienten i centrum
 • Fælles tværfaglige tavlemøder, godt kollegaskab og ”ryk en balle, der er plads til alle” attitude
 • Et afsnit med stor fokus på et godt læringsmiljø ved erfaringsudveksling, sparring og læring i dagligdagen

 

Vi forventer, at du

 • Er en engageret og deltagende teamspiller
 • Brænder for sygeplejen med et fagligt og personligt engagement
 • Forholder dig positivt undrende til hverdagens udfordringer
 • Tager et medansvar for kvalitetssikring og sygeplejefaglig udvikling
 • Trives i et vekslende arbejdstempo og formår at holde hovedet kold i travle arbejdssituationer

 

Hvem er vi?

Dronning Ingrids Hospital er landshospital for Grønland og regionssygehus for Region Sermersooq.

Der er 108 senge plus patienthotel med 70 senge. Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere.

Medicinsk Afdeling råder over i alt 32 sengepladser heraf et integreret børneafsnit med 8 pladser, foruden dagafsnit og ambulatorium. Herudover hører Centrallaboratoriet, Røntgen afdelingen og Terapiafdelingen også under medicinsk område.

Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og seks afdelingsledere.

 

Jagt, sejlture, vandring og skisport i din fritid

Her har du mulighed for, at opleve en unik kultur og en enestående natur. Her er storslåede naturoplevelser og sjældne muligheder for sejlture, fiskeri, fjeldvandring og skisport. Ligeledes finder du tidssvarende indkøbscentre og specialforretninger, en flot svømmehal, museer og idrætshaller samt et moderne kulturhus med musikarrangementer, teater og biograf.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside http://nun.gl/

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 35

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske i M1 Charlotte Mørup Olsen på telefon +299 34 48 22 (efter kl. 13 dansk tid) eller på e-mail: chmo@peqqik.gl  Eller til afdelingssygeplejerske i M2 Lotte Steffensen på telefon +299 34 48 21 (efter klokken 13.00 dansk tid) eller på e-mail lott@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 23. september 2018