Nuuk - Medicinsk afdeling M2 søger afdelingssygeplejerske

 

En stilling som afdelingssygeplejerske på Medicinsk afdeling M2, Dronning Ingrids Hospital er ledig til besættelse d. 1. oktober 2018 eller efter aftale.

 

M2 er en del af det Medicinske Område, der ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.

Medicinsk afdeling har 32 sengepladser, ambulatorium og dagmedicinsk afsnit.

 

M1 har 16 sengepladser med subspecialer inden for infektionssygdomme, onkologi og gastroenterologiske sygdomme.

 

M2 har 16 sengepladser hvoraf 8 er et integreret børneafsnit, derudover har M2 subspecialer indenfor hjerte-kar sygdomme og nefrologi.

Til afdelingen er knyttet en klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, en TB sygeplejerske og en onkologisk sygeplejerske.

 

VI TILBYDER:

 • En glad afdeling med et dygtigt personale, der tager ansvar jf. afdelingens målsætning
 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • En god introduktion til et bredt fagligt spektrum
 • En afdeling hvor der forventes at ske en kontinuerlig udvikling i arbejdsopgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i medicinsk afdeling
 • Patientledsagerrejser internt i Grønland og til Danmark
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

 

VI SØGER EN AFDELINGSSYGEPLEJERSKE DER.:

 • Har engagement og lederegenskaber
 • Ser personaleudvikling som vejen til bedre pleje og omsorg
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Har erfaring indenfor det medicinske speciale
 • Har videreuddannelse på diplom- eller masterniveau indenfor ledelse
 • Har interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan bevare roen og overblikket i pressede situationer

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på Tlf.: +299 34 47 87 efter kl. 13:00 dansk tid. E-mail: abj@peqqik.g  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz på tlf. + 299 34 43 85 eller på e-mail: mlce@peqqik.gl

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 22. august 2018