Reservelæge til introduktionsstilling i kirurgi

Tør du tænke ud af boksen?

Kom til Grønland og få en helt unik introduktionsstilling i kirurgi!

 

Dronning Ingrids Hospital i Nuuk tilbyder en 1 års introduktionsstilling i kirurgi pr. 1. oktober 2018

Introduktionsstillingen er godkendt af uddannelsesudvalget i Region Syd.

 

Kirurgisk afdeling

Kirurgisk afdeling har 54 sengepladser fordelt ligeligt på ortopædkirurgisk afdeling, hvor også øre-næse-hals patienter indlægges, parenchymkirurgisk og gynækologisk-obstetrisk afdeling, 8 senge på dagafsnit samt 7 børnesenge til deling på medicinsk afdeling og 4 vugger. Endvidere 85 senge på patienthotellet, der deles mellem hospitalets øvrige afdelinger og DIS, og hvor også udenbyspatienter til undersøgelse og behandling indlægges (daghospital-funktion).

Afdelingen er normeret til 11 overlæger med 3 i hvert speciale og 2 overlæger i otologi-specialet.

Der er en specialeansvarlig overlæge for hvert speciale samt uddannelsesansvarlige overlæger.

Endvidere 7 reservelæger samt 2 KBU-læger.

Kirurgisk afdeling har årligt ca. 5400 indlæggelser, 500 fødsler og der udføres omkring 2800 operationer. I ambulatoriet er der årligt 11.500 konsultationer fordelt på reservelæger og speciallæger. Der foretages ambulante småindgreb samt diagnostiske undersøgelser såsom gastro-, kolo-, procto- og cystoskopier samt tryk-flow urodynamik og ultralyds-udredninger. Lægerne på afdelingen foretager konsultations-gastroskopi- og operationsrejser til kystens sundhedscentre, hvor der udføres indgreb i sammedagsregi og skopier samt vurderes et stort antal patienter.

 

Som Introduktionslæge vil du i det daglige arbejde være tilknyttet den parenchymkirurgiske afdeling og superviseret varetage stuegang, endoskopi og et bredt udsnit af elektive operationer.

Vagterne er fælles for de 3 specialer, hvor der modtages et varieret spektrum af patienter inden for alle fagområder.

 

Kendskab til Grønlandske forhold og sprog er en fordel, men ingen forudsætning.

                                                                      

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og lægeforeningen.

Ansøgning:

Bilagt kopi af autorisations- og eksamensbevis, dokumentation for tidligere ansættelser og referencer, sendes gennem nedenstående gule knap. Har du problemer med at uploade dokumenter, kan du sende din ansøgning pr. mail til HR@PEQQIK.GL

 

Ansøgningsfrist: 28. august 2018

 

Kontakt/information: Yderligere oplysninger ved henvendelse til overlæge Simon Bernth-Andersen,

tlf.nr. +299 564674, e-mail: SBEA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail MLCE@PEQQIK.GL

 

 

Ansøgningsfrist: 28. august 2018