Nuuk - Sygeplejersker til Ortopædkirurgisk afd., K1

 

Vil du være del af et fagligt engageret arbejdsmiljø, hvor patientsikkerheden og tæt samarbejde er afgørende for vores succes?

 

Kollegaer med forskellig kulturel baggrund

Du bliver del af en afdeling hvor samarbejdet og vores faglige viden er afgørende for vores succes. Vi er en afdeling med forskellig kulturel baggrund, f.eks. har vi lige nu grønlandsk, dansk, filippinsk og polsk personale. Du kan se frem til en dynamisk hverdag, hvor vores forskelligheder medfører meget sparring og kommunikation inden for arbejdstilgang, opgaveløsning, faglig vidensdeling mv. Vi er altså hele tiden opmærksomme på hvordan vi mestrer og optimerer vores arbejde.

 

Ledsagerture og specialist i sårpleje

Vi modtager og behandler primært ortopædkirurgiske patienter med akutte, subakutte og elektive forløb fra hele Grønland, men har også patienter indenfor knæ og hofte, øre-næse-hals, tand og kæbe, samt sårpleje. Har du særlig interesse i sårpleje, så er der mulighed for at du kan specialisere dig i dette område, hvor vi arbejder med alle former for sår. Vi har rigtig gode rammer og vilkår med moderne medicinskab og ambulatorium som opfylder standarder. Ligeledes vil du også arbejde med telemedicin. Du indgår i tæt samarbejde og sparring med vores specialeansvarlige, som også vil sikre grundig og løbende undervisning og vejledning.

 

Den daglige pleje er gruppepleje. Her indgår du i et team af sygeplejersker og sundhedsassistenter, ligesom vi også samarbejder med øvrige faggrupper ved f.eks. genoptræning eller kirurgiske indgreb. Da vi modtager patienter fra hele Grønland, så kan du også forvente at være med på akutte ledsagerture. Her er din omstillingsparathed en klar fordel, men til gengæld vil du få et stort kendskab til hele Grønland.

 

Dit eget ansvarsområde og gode muligheder for udvikling

  • Vi tilbyder en stilling med gode udviklingsmuligheder. Du kan både specialisere dig i f.eks. sårpleje, men også arbejde som generalist, hvor dine alsidige kompetencer udvikles. Ligeledes tilbyder vi kurser og efteruddannelse til fastansat personale, hvilket vi også arbejder med på et strategisk niveau.
  • Vi forestiller os, at du har dit eget ansvarsområde, f.eks. indenfor hygiejne eller UTH.
  • Vi har fokus på patienten og dennes familie, hvor patientsikkerhed og et nærværende patientforløb vægtes højt lige fra ledsagerture til sengepleje på afdelingen.
  • Der er mulighed for sociale aktiviteter og netværk, f.eks. gennem vores attraktive personaleforening, som bl.a. arrangerer sejl- og fisketure, museumsbesøg og kulturelle udflugter.

 

Du er imødekommende og interesseret i sygeplejefaget

  • Det er væsentligt at du har klinisk erfaring og er fortrolig med et eller flere af vores specialer, således at du kan bidrage til vores gode udvikling.
  • Det er en forudsætning, at du har gode IT-kompetencer, da vi bl.a. registrer vores patienter i vores elektroniske patientjournal COSMIC.
  • Da patientsikkerheden og et fagligt arbejdsmiljø er afgørende for os, så forventer vi også at du er kvalitetsbevidst og engageret i sygeplejefaget.
  • Det er en klar fordel, at du har en rolig arbejdstilgang og kan bevare overblikket, da vi har et stort patient-flow.

 

Af person er du ambitiøs, imødekommende og samarbejdsorienteret. Du er nysgerrig på at lære nyt og dele din viden inden for sygeplejefaget. Dit ambitionsniveau kommer til udtryk i dit daglige arbejde, hvor du vægter kvaliteten i dit arbejd højt.

 

Grønlands landshospital i en storby med enestående natur

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler. Læs mere om Nuuk og Grønland på https://visitgreenland.com/da/artikler/byens-lys-i-nuuk/

 

Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter aftale

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved konstitueret afdelingssygeplejerske Girard Dupitas på tlf. (+299) 34 42 60 eller på e-mail: GIRB@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 22. august 2018