Nuuk - Leder af køkken og kantine til Dronning Ingrids Hospital

 

Er du en kvalitetsbevidst madhåndværker og har du en skarp holdning til hospitalskost og diætproduktion? Har du gode lederevner og er du nysgerrig på den Grønlandske kultur? Så er du måske den drivkraft vi søger som barselsvikar, til at lede køkken og kantine på hospitalet i Nuuk.

 

Køkkenet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en handlekraftig leder der kan have mange bolde i luften og samtidig holde det kølige overblik. Barselsvikariatet er fra den 1. oktober 2018 til 1. juli 2019.

 

Vi arbejder ud fra en kostpolitik

Køkkenet producerer dagskost til i gennemsnit 200 patienter fordelt på 8 afdelinger. Dette med varm mad til frokost og smørrebrød til aften. Herudover produceres dele af varm menu til kantineservering.

Du har ledelsesansvar for 8 ufaglærte medhjælpere, 10 faglærte ernæringsassistenter/økonomaer samt 6 elever. Herudover har du det overordnede ansvar for kantinens drift, der dagligt ledes af en kantineleder med 6 medarbejdere. I både køkken og kantine arbejdes der ud fra en kostpolitik, der sikrer et varieret og lokalt udbud af ernæringsrigtig mad lavet fra bunden.

 

Du er med til at implementere vores kostprogram

Du vil have et tæt samarbejde med køkkenets souschef, som har bred erfaring og kan styre dele af den daglige drift. Ligeledes vil du have et tæt samarbejde med afdelingerne hvilket er en stor styrke i kvalitetsarbejdet. Din nærmeste overordnede er vores driftschef, hvor du får mulighed for sparring på drift og ledelse.

 

Du får desuden som ansvar at revidere egenkontrol samt implementere et kostprogram til styring af den daglige drift, samt bestillinger fra afdelingerne. Det forventes at du kan forestå dette arbejde sideløbende med den administrative drift af køkkenet. Disse projekter er fortsat under udvikling og du har stor mulighed for at sætte dit eget præg på resultatet.

 

Dit overordnede ansvar omfatte følgende områder:

 • Overholdelse af hospitalets målsætning om personaleledelse i henhold til mål og handleplan
 • Producere ernæringsrigtig, rationel og økonomisk forsvarlig kost
 • Overholde de til enhver tid gældende regler for hygiejne og sikkerhed i funktionen
 • Ansvarlig for overholdelse af de for funktionerne budgetmæssige rammer
 • Ansvarlig for at etablere og sikre et trygt og sikkert miljø for personalet
 • Koordinering af det daglige arbejde samt kvalitetssikre resultatet

 

Muligheder for udvikling og medindflydelse

Vi tilbyder en ledende stilling med ansvar og stor selvstændighed. Her er brede rammer for at sætte dit eget præg på helheden, både i forhold til faglige projekter som du bliver del af, men også den daglige drift. Vi er en arbejdsplads som hele tiden er i udvikling.

 

Hospitalets personaleforening tilbyder mange sociale og kulturelle aktiviteter, som du har mulighed for at deltage i. Her arrangeres både sejl- og fisketure, museumsbesøg, yoga, bryghusbesøg mv.

 

Du er ressourcebevidst og har erfaring med kostprogrammer

 • Vi forventer at du er en dygtig madhåndværker med ledelseserfaring eller er uddannet professions bachelor i ernæring og sundhed.
 • Du har kendskab til økonomistyring og er ressourcebevidst.
 • Du har erfaring med kostprogram, f.eks. Dankost eller MasterCater.
 • Det er vigtigt, at du har fokus på det gode arbejdsmiljø og medinddragelse af teamet i relevante beslutninger.
 • Din arbejdstilgang er systematisk og omhyggelig så dine opgaver udføres kvalitetsfyldt.

 

Af person forestiller vi os, at du er engageret og har en høj faglig stolthed. Du er nytænkende og ser det som en udfordring kulinarisk at inspirere såvel personale som patienter. Herudover er du udadvendt og opsøgende, så den gode kontakt med hospitalets afdelinger bibeholdes. Ligeledes er du serviceminded og fokuseret, så patienternes behov imødekommes.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende økonoma Tina Lis Lauridsen på tlf. (+299) 34 46 61 eller på e-mail: TLLA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 22. august 2018