Qasigiannguit - Sygeplejerske

 

Ledig sygeplejerskestilling ved Qasigiannguit Sundhedscenter, Region Disko.

 

En fast stilling som sygeplejerske er ledig – evt. vikariat i mindst 3 måneder.  

Ansættelse d. 1. oktober 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Sundhedsvæsenet i Grønland er organiseret i 5 regioner.

Region Disko består af Regionssygehuset i Aasiaat, 2 sundhedscentre – hvor det ene ligger i Qasigiannguit, 1 sygeplejestation, samt 8 bygder.

I hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

I Qasigiannguit bor der ca. 1150 indbyggere

 

Sundhedscenteret i Qasigiannguit består af et ambulatorium, hvor der foregår både læge- og sygeplejekonsultationer.

Derudover er der et sengeafsnit med 5 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser.

De sundhedsfaglige opgaver spænder bredt, og du vil møde alle slags patientkategori.

Det sundhedsfaglige personale har på skift tilkaldevagter fra hjemmet.

 

Dine kolleger vil være 2 sygeplejersker, 1 sundhedsmedhjælper, 1 læge, 1 tolke, 2 portører, lægesekretær som fungerer også som tolk, samt 5 afdelingshjælpere og en rengøringsdame.

 

Sundhedscenteret råder over laboratorieudstyr og røntgen, der betjenes af oplært personale.

Apotekerfunktionen varetages også af sygeplejersker samt sundhedsmedhjælperen.

 

Som vores nye sygeplejerske lægger vi vægt på:

  • At du har mod på at indgå i de mange forskellige opgaver
  • At du har interesse for sundhedsfremme og forebyggelse
  • At du sætter pris på nye udfordringer
  • At du er robust, engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor
  • At du indgår i arbejdet i sengeafdelingen samt vejleder så vel faglærte som ufaglærte kolleger

 

Du vil sammen med de 2 sygeplejersker indgå i vagtberedskabet med rådighedsvagt fra hjemmet.

Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner.  

Vi løfter i flok, for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

 

Din kommende ledelse vil være synlig og vil også kunne bruges som sparringspartner.

Samtidig tilbyder vi også en uforpligtende snak med arbejdsstedets leder inden ansættelse.

Således har du mulighed for at få svar på de eventuelle spørgsmål du har brug, inden du sender din ansøgning.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Kulunnguaq Olsen KOL@PEQQIK.GL  eller tlf. +299 91 45 18. Ledende regionssygeplejerske Birgit Johansen, BJOH@PEQQIK.GL eller tlf. +299 89 42 71

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Daniel Rausner på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: danr@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 27. august 2018