Nuuk - Onkologisk sygeplejerske til medicinsk afdeling.

 

Onkologisk Sygeplejerske til medicinsk afdeling!

 

En fast stilling som onkologisk sygeplejerske ved Dronning Ingrids Hospital er ledig til besættelse d. 1. september 2018 eller efter aftale.

Er du interesseret i aktivt og engageret at deltage i udviklingstiltag ved Dronning Ingrids Hospital, opleve grønlandsk kultur og en storslået natur, så har du chancen nu.

 

Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital der udover landssygehusfunktioner yder speciallægeassistance til Grønlands sundhedsdistrikter.

Hospitalet råder over 180 sengepladser heraf 72 patienthotelsenge.

 

Den onkologiske sygeplejerske er tilknyttet medicinsk dagafsnit, der er en integreret del af sengeafdelingen.

 

Hele Medicinsk afdeling ledes af en administrerende overlæge, en oversygeplejerske, en koordinerende afdelingssygeplejerske og 2 afdelingssygeplejersker.

 

DEN ONKOLOGISKE SYGEPLEJERSKE SKAL MEDVIRKE TIL:

 • At sikre opfyldelse af mål og strategier for det onkologiske speciale ved DIH.
 • At sikre kvalitet og kontinuitet i undersøgelse, pleje og behandling.
 • At koordinere, kvalitetssikre og optimere patientforløb inden for målgruppen.

 

Vi søger:

 • En erfaren sygeplejerske med kemokursus gerne onkologisk uddannelse
 • Klinisk, pædagogisk og administrative kompetencer.
 • Evne til at indgå i et åbent og ligeværdigt samarbejde
 • EDB på brugerniveau, gerne Cosmic kendskab

 

Vi tilbyder:

 • Et afsnit i udvikling, hvor du vil få mulighed for at præge specialet i Grønland, da det kun er 12 år siden vi hjemtog dele af specialet fra RH.
 • Tæt samarbejde med den specialeansvarlige overlæge samt den ansvarshavende onkologiske sygeplejerske.
 • Samarbejde med konsulenterne fra RH samt Kystens sygehuse.
 • Uddannelsesmulighed
 • Patientledsagerture indlands og til DK

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Ulla Nielsen uln@peqqik.gl  , Ajde Pedersen AJPP@peqqik.gl  eller oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på e- mail: abj@gh.g l eller telefon: +299 34 43 75 efter kl. 12:30 dansk tid

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egedepå tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: mlce@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 25. juli 2018