Nuuk - Ledende terapeut til terapiafdelingen

 

Ledende terapeut!

 

Vil du have mulighed for indflydelse, og være en del af opbygningen af rehabilitering i Grønland, samt brænder for ledelse, så har vi et arbejde til dig.

Stillingen som ledende terapeut på Dronning Ingrids Hospital (DIH) med landsdækkende funktion er ledig til besættelse fra 1. oktober 2018.

 

Dronning Ingrids Hospital er landshospital i Grønland.

Hospitalet er normeret til 191 senge fordelt på kirurgisk, medicinsk og intensivafdeling samt patienthotel.

DIH har specialafdelinger for ortopædkirurgi, intern medicin, pædiatri, gynækologi og parenkymkirurgi.

 

Som ledende terapeut er du daglig leder for Terapiafdelingen og faglig leder for terapeuterne på kysten.

Du refererer til medicinsk områdeledelse, som refererer til Sundhedsledelsen.

 

Terapeuterne på DIH har behandling/træning i:

 • Kirurgisk område som rummer ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, gynækologi/obstetrik, øre-næse-hals.
 • Medicinsk område som rummer intern medicin, neurologi, reumatologi, onkologi, pædiatri, lungemedicin m.m.
 • Akutområdet rummer intensiv og IMA.
 • Dronning Ingrids Sundhedscenter som er Nuuks lægeklinik, henviser patienter til ambulant behandling.

 

Herudover kommer:

Planlægge bandagist, skomager og børneortopæd konsulentbesøg i Grønland samarbejde med ortopædkirurgerne.

Afdelingen er praktiksted for ergo- og fysioterapeutstuderende fra uddannelsessteder i Danmark.

 

Opgaver:

Som ledende terapeut har du mange forskellige opgaver. Der er personaleledelse med tilhørende administrative arbejdsgange, og der er også mange organisatoriske driftsopgaver med planlægning og styring.

 

Du ansvarlig for Terapiafdelingens:

 • Rekruttering og fastholdelse.
 • Personaleledelse og udvikling.
 • Aktivitetsplanlægning og – styring.
 • Faglige ledelse, sparring og udvikling.
 • Afvikling af kurser.
 • Personaleadministration og arbejdstilrettelæggelse.
 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø - herunder medarbejdertilfredshed, arbejdsglæde.
 • Planlægge bandagist, skomager og børneortopæd konsulentrejse.
 • Afvikle skomager og bandagist besøg på DIH.
 • Visitere henvisninger til skomager og bandagist.
 • Kontrollere henvisninger til bandagist- og skomagerydelser.
 • Godkender og controller i forbindelse med fakturaer fra skomager-bandagistområdet.
 • Godkender og controller for parykområdet.
 • Ansvarlig for indkøb af hjælpemidler til Terapiafdelingen
 • Ansvarlig for indkøb af ortoser til Grønland  

 

Opgaverne er beskrevet mere uddybende i funktionsbeskrivelsen for ledende terapeut.

 

Krav til kvalifikationer, uddannelse og erfaring:

I sundhedsvæsenet søger vi en person med både lyst og evner til at varetage ledelsesopgaverne i Terapiafdelingen.

Som leder skal du være både helhedsorienteret og situationsbestemt i din ledelse og med fokus på såvel empati som høj faglighed og effektiv drift.

Du skal være udviklings- og kvalitetsorienteret og indstillet på at udvikle ergoterapi-, fysioterapi- og diætistområdet i en periode med omstilling.

Som person skal du kunne afbalancere kravene om høj faglighed, effektiv drift med rummelighed og anerkendelse.

 

Stillingen som ledende terapeut indeholder komplekse ledelsesopgaver med mange forskellige samarbejdsparter både internt i forhold til de kliniske afdelinger, regionsledelserne og eksternt i forhold til de kommunale samarbejdsparter og samarbejdspartnere i Danmark.

Ledelsesopgaverne kræver systematik og prioritering, og du skal være god til at kommunikere og samarbejde med en positiv gennemslagskraft i samarbejdssituationer.

Du skal have overblik og være vedholdende - god til at følge op og afslutte sager.

Som ledende terapeut skal du have en ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk grunduddannelse - gerne med en formaliseret sundhedsfaglig overbygning på universitært niveau.

Derudover vægter vi en ledelsesmæssig videreuddannelse på diplom- eller masterniveau eller en tilsvarende ledelsesmæssig relateret uddannelse.

 

Vi ser gerne, men stiller ikke krav om, at du har ledelseserfaring.

Vi forventer, at du har en bred arbejdserfaring som terapeut indenfor sygehusområdet.

Du bliver en del af områdets ledergruppe, og er med i MED-udvalget i medicinsk område. Du får eget kontor stillet til rådighed.

 

Om Terapiafdelingen

Terapiafdelingen er en tværgående afdeling, der varetager den terapeutiske behandling/genoptræning og rehabilitering på de kliniske afdelinger på DIH i forhold til ergoterapi, fysioterapi og diætist.

Afdelingen har gode faciliteter med træningssal, varmtvandsbassin og separate behandlingsrum.

 

Der er et personale på 3 ergoterapeuter, 10 fysioterapeuter, 1 diætist, 1 faguddannet tolk, 1 receptionist, 2 medhjælpere/tolke.

På kysten er der normeret 17 terapeutstillinger, hvoraf 13 aktuelt er besatte.

 

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med garanti for en varieret arbejdsdag.

Du får kompetente og engagerede kolleger både i ledergruppen og i medarbejdergruppen.

 

Ledergruppen består af ledende overlæge, ledende oversygeplejerske, ledende bioanalytiker, ledende radiograf og ledende terapeut.

Medarbejdergruppen består af både meget erfarne og nyuddannede fysioterapeuter og ergoterapeuter.

De er alle motiverede og med stort engagement og faglig interesse.

Der er et godt arbejdsmiljø i afdelingen, og der er godt samarbejde såvel internt på afdelings-, område-, regionsniveau i sundhedsvæsenet som på det eksterne niveau med kommunerne konsulenter og leverandører.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Der er en prøvetid på 3 måneder.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende terapeut Jørgen Jalving på telefon 00299 34 42 91 e-mail jaja@peqqik.gl eller oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen 00299 34 43 75 e-mail abj@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: aqqj@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 13. august 2018