Nuuk - Fysioterapeut til Dronning Ingrids Hospital

 

Fysioterapeut til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

 

Vi søger en fysioterapeut til Terapiafdelingen 40 t/ugentlig fra d. 1. august 2018.

Dronning Ingrids Hospital (DIH) er landshospital i Grønland.

 

Hospitalet er normeret til 191 senge fordelt på kirurgisk, medicinsk og intensivafdeling samt patienthotel.

DIH har specialafdelinger for ortopædkirurgi, intern medicin, pædiatri, gynækologi og parenkymkirurgi.

 

Fysioterapien består af 10 fysioterapeuter, en ledende terapeut, 2 tolke/medhjælpere samt en kontorassistent.

Afdelingen har gode faciliteter med træningssal, varmtvandsbassin og separate behandlingsrum.

Der er weekendvagt hver 10. weekend.

 

Der foretrækkes fysioterapeuter med erfaring og kvalifikationer indenfor behandling af muskuloskeletale problemstillinger, samt erfaring og kompetence med behandling af indlagte kirurgiske og medicinske patienter.

 

Der er tæt samarbejde med ergoterapeuterne på hospitalet, terapeuterne på regionssygehusene samt terapeuterne i kommunerne.

Det fysioterapeutiske arbejdsfelt er meget bredt og udfordrende, og indebærer behandling af såvel indlagte som ambulante patienter.

De ambulante patienter henvises fra kirurgisk og medicinsk ambulatorium samt Dronning Ingrids Sundhedscenter, der fungerer som lægepraksis for hele Nuuk.

 

Vi ønsker en fysioterapeut, som er fleksibel, og som kan arbejde selvstændigt, ikke er bange for udfordringer, og kan bidrage til fortsat udvikling i afdelingen og til dens tilbud.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 30, 2018

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende terapeut Jørgen Jalving på tlf.: +299 34 42 91 i tidsrummet 8-16. Kl. 12.00 – 20.00 dansk tid, eller på e-mail: jaja@peqqik.gl    

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 18. juli 2018