Nuuk - Ledende overlæge i anæstesiologi til AKUT-området

 

Med Nuuk som basis og hele Grønlands Sundhedsvæsen som arbejdsplads er rigsfællesskabets mest spændende lægefaglige anæstesiologiske lederstilling ledig til besættelse 1.oktober 2018 eller efter aftale.

 

Akutområdet på Dronning Ingrids Hospital rummer anæstesiafdelingen med opvågning, intensivafdeling, dagkirurgisk afdeling, operationsafdeling og sterilcentral. Der er fire anæstesioverlægestillinger ved området inkl. den ledende overlæge.

Uden for Nuuk varetager området den anæstesiologiske evakueringsservice fra kystbyerne til Nuuk /Danmark /Island og anæstesiservice til operative specialistrejser uden for Nuuk.

 

I januar 2013 blev et helt nyt og moderne Akutcenter taget i brug med anæstesi-/operationsafdeling med fem nye moderne operationsstuer, intensiv afdeling med neonatal stue og fem voksenpladser, opvågningsstue med 9 pladser, dagkirurgisk afsnit og skadestue.

Skadestuen betjenes af Dronning Ingrids sundhedscenter.

I efteråret 2017 er der tillige blevet etableret et medicinsk modtagelsesafsnit/coronarafsnit med 6 pladser, som medicinsk afdeling har det lægefaglige ansvar for.

 

Akutområdet er det ene af fire områder ved Dronning Ingrids Hospital.

Den ledende overlæge udgør områdeledelsen sammen med den ledende oversygeplejerske.

Den ledende overlæge skal tillige med ledelsesopgaven fortsat arbejde klinisk og indgå i vagtarbejdet sammen med de øvrige overlæger.

Fordelingen mellem klinisk og ledelsesmæssigt arbejde er således, at der erlægges i gennemsnit 20 timer pr uge til ledelsesopgaverne.  

 

Den ledende overlæge referer til cheflægen i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse.

 

Dronning Ingrids Hospital er landshospital for Grønland og regionssygehus for region Sermersooq.

Der er 108 senge.

Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere.

Hospitalet har fire ”skærende” specialer, kirurgi, gynækologi/obstetrik, ortopædkirurgi, otologi, en medicinsk afdeling med et meget bredt sygdomspanorama, dertil kommer pædiatrisk afdeling, psykiatrisk afdeling og rejsende specialister inden for andre specialer.

 

Vi søger en kollega, der er:

  • Speciallæge i anæstesiologi, respekteret for sin faglighed med et bredt kendskab til anæstesiologiens fagområder
  • Interesseret i ledelse og gerne med ledelseserfaring
  • Uddannet indenfor ledelse eller har lyst til at uddanne sig indenfor ledelse
  • I tæt samarbejde med den ledende oversygeplejerske vil være med til tværfagligt at styrke udviklingen indenfor kvalitet – patientsikkerhed og kompetenceudvikling i det anæstesiologiske speciale
  • En rummelig person, der agerer frit og ubesværet i et multikulturelt og tværfagligt miljø. I det miljø skal du være den engagerede og retningssættende leder for alle medarbejdere, som forventer du inddrager dem i udviklingen af det anæstesiologiske speciale i Grønland

 

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet i Grønlands Sundhedsvæsen både i og uden for Nuuk, men det er ikke et krav – og uagtet din Grønlandserfaring, vil du få en grundig introduktion til såvel ledelsesarbejdet som det kliniske arbejde.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

 

Funktionsbeskrivelse for stillingen kan rekvireres ved henvendelse til nedenstående kontaktpersoner.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved konstitueret ledende overlæge Knud Erik Kleist på tlf. (+299) 43 47 62 eller på e-mail: KEK@PEQQIK.GL eller konstitueret oversygeplejerske Arnaq F Hansen på tlf. (+299) 34 48 50 eller på e-mail: AFHA@PEQQIK.Gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louice Chemnitz Egede, +299 34 43 85 eller e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 1. august 2018