Nuuk - Overlæge i anæstesiologi/intensiv terapi

 

Vi søger en overlæge med speciale i anæstesiologi/intensiv terapi til vores nye Akutområde ved Dronning Ingrids Hospital (DIH) i Nuuk med tiltrædelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

 

Vi tilbyder et spændende, fagligt udfordrende og meget varieret arbejde både i Nuuk og i hele Grønland.   

Akutområdet omfatter anæstesi og intensiv terapi på DIH, akutte evakueringer fra kystbyerne i hele Grønland til Nuuk, Danmark og Island. Desuden foretager afdelingen anæstesiservice ved operative specialistrejser til byerne udenfor Nuuk.

Her er derfor rig mulighed for at få kendskab til alle sygehuse og sundhedscentre i Grønland.

Herudover hører medicinsk intermediærafsnit, operationsgang, sterilcentral og Dagkirurgisk afsnit under Akutområdets ansvarsområde.

 

Området beskæftiger 4 overlæger, 12 anæstesisygeplejersker, 3 opvågningssygeplejersker, 12 sygeplejersker på intermediærafsnit, 24 intensivsygeplejersker og 12 operationssygeplejersker.

 

Intensivafdelingen modtager akutte patienter fra alle specialer, inklusiv neonatalogi.

På operationsgangen modtages patienter til parenkym-, ortopæd-, øre-næse-hals- og gynækologisk/obstetrisk og ophtalmologisk kirurgi samt al akut kirurgi.

 

Operations-, Intensiv-, anæstesi- og opvågningsafdelingen er helt nyindrettet og taget i brug ultimo 2012 som en del af et nyt akutcenter, som indeholder:

 

  • Operationsgang med 5 stuer
  • Opvågningsstue med 9 pladser,
  • Intensivafdeling med 5 voksenpladser (heraf en isolationsstue) og 3 neonatalpladser. Normeret til 4 patienter i alt.
  • Medicinsk intermediærafsnit med 6 pladser, som medicinsk afdeling har det lægefaglige ansvar for.
  • Dagkirurgisk Afsnit  
  • Skadestue med 3 behandlingslejer. Skadestuen betjenes af Dronning Ingrids Sundhedscenter.

 

Der udføres 3.250 anæstesier årligt, heraf ca. 500 på specialist kystrejser.

Der er specialist kystrejser cirka 30 uger om året af en til maximalt to ugers varighed.

Herudover foretager vi omkring 80 anæstesilæge og -sygeplejerske bemandede evakueringer fra hele Grønland.

På Intensivafdelingen modtages årligt 600 akutte patienter, heraf cirka 50 neonatale børn.

 

DIH er landshospital for Grønland og er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere.

Nuuk er Grønlands hovedstad og en by i kraftig udvikling.

Der er gode muligheder for fritidsaktiviteter som skisport, vandreture, jagt og fiskeri, men også alle de bekvemmeligheder, som vi forbinder med et moderne liv; restauranter, kulturhus, biograf, forretninger m.v.

 

Arbejdet som anæstesioverlæge indebærer 3-skiftet vagt fra bolig, og man varetager alle anæstesiologiske lægeopgaver på intensiv afdeling, operationsgang, specialist kystrejser, evakueringer og overflytninger af intensive patienter til Danmark og Island.

 

Vi søger en speciallæge i anæstesiologi med dansk speciallæge autorisation, minimum 2 års erfaring på selvstændigt bagvagts niveau, som ønsker at arbejde i et anderledes Sundhedsvæsen med mange faglige og spændende udfordringer.

Speciallæger med mindre end 2 års erfaring kan eventuelt efter aftale ansættes som afdelingslæge med en overlæge i bagvagt.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved konstitueret ledende overlæge Knud Erik Kleist på tlf. (+299) 43 47 62 eller på e-mail: KEK@PEQQIK.GL, konstitueret oversygeplejerske Arnaq F Hansen på tlf. (+299) 34 48 50 eller på e-mail: AFHA@PEQQIK.Gl, eller specialeansvarlig anæstesioverlæge Anne Eldrup Vester på tlf. (+299) 34 49 38 eller mail: ANNV@PEQQIK.GL  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: mlce@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 1. august 2018