Regional Tuberkulose Sygeplejerske til Nordgrønland

 

REGIONAL TUBERKULOSESYGEPLEJERSKE SØGES TIL NORDGRØNLAND.

 

Vi søger en TB-sygeplejerske i Sundhedsregionerne Avannaa, Disko, og Qeqqa.

Stillingen ønskes besat pr. d. 1. august 2018, eller efter nærmere aftale

 

Stillingen er en ny oprettet stilling, hvor man vil beskæftige sig med tuberkulose prævention, diagnostik, og behandling i sundhedsregioner Avannaa, Disko, og Qeqqa, med fysisk placering på Regionssygehuset i Sisimiut.  

 

Vi søger en sygeplejerske, der har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med et TB team bestående af Landslægeembedet, regionsledelser, den landsdækkende tuberkulosesygeplejerske samt de nøglepersoner, der beskæftiger sig med TB i de 3 sundhedsregioner.

Der kan forventes rejseaktivitet til Regionsygehuse i Aasiaat og Ilulissat, samt til andre byer og bygder i de 3 sundhedsregioner.

 

VI FORVENTER, AT DU:

 • Har erfaring med eller lyst til at sætte dig ind i det infektionsmedicinske område inden for TB  
 • Har gode kommunikative og samarbejdskompetencer
 • Vil medvirke til høj service og kvalitetssikring
 • Har klinisk og pædagogisk erfaring.
 • Gerne erfaring med projektarbejde, derunder også lidt viden om budget organisering- og ansvar.
 • Lyst til at samarbejde med andre sektorer, derunder Socialområde, Kommuner, Skoler, andre Organisationer
 • Er fortrolig med IT

 

VI TILBYDER:

 • Et selvstændigt og spændende arbejdsfelt
 • Interregional funktion med til tider en del rejseaktivitet
 • Infektionsmedicinske udfordringer  
 • En dejlig arbejdsplads på et regionssygehus
 • Medvirke ved planlægnings- og analyseopgaver
 • Medansvarlig for implementering af den nye national TB-strategi
 • Ansvar for udarbejdelse af statistisk materiale

 

MÅLET ER:

 • At sikre opfyldelse af mål og strategier for Tuberkulosebekæmpelse i henhold til den nye nationale Tuberkulosestrategi
 • At skabe kontinuitet og sikre kvalitet i infektionsmedicinsk behandling inden for TB, herunder opsporing, undersøgelse og behandling

 

Læs i øvrigt om den Nationale Tuberkulosestrategi på www.peqqik.gl  under Sundhedsstrategier.

I Nordgrønland, nord for polarcirklen er der en mangfoldighed af muligheder for at udfolde sig i den smukke natur, og opleve den grønlandske kultur.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

  

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Nukànguak’ Olsen på telefon +299 86 88 67 eller på e-mail: NUOL@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Daniel Rausner på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: danr@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 16. juli 2018