Ilulissat - Fysioterapeut til fast stilling

 

FYSIOTERAPEUT TIL ILULISSAT, REGIONSSYGEHUSET I AVANNAA

 

Vi tilbyder en stilling som fysioterapeut på regionssygehuset pr. 1. oktober 2018 eller efter aftale.

 

Sygehuset ligger i Ilulissat og er regionssygehus for Nordgrønland, - Region Avannaa.

Med opnormeringen af fysioterapien i 2015, er fysioterapeuten med til at udvikle funktionen i tæt samarbejde med kollegerne og den landsdækkende terapeutfunktion.

 

Arbejdsopgaverne i fysioterapien er varierede, med et bredt sigte og udføres selvstændigt. Derfor ønsker vi en terapeut, som kan arbejde selvstændigt, som ikke er bange for udfordringer og kan bidrage til fortsat udvikling. 

Du er del af et team med en anden fysioterapeut og et tæt samarbejde med i tæt tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker, tolke mv.

 

Dine arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Genoptræning af ortopædiske, neurologiske, medicinske og geriatriske patienter

 

  • Undersøgelse, behandling og instruktion af ambulante patienter

 

  • Planlægning og udførsel af indlagte og ambulante behandlinger

 

  • Udvælgelse og tilpasning af midlertidige hjælpemidler

 

  • Opmåling og udvælgelse af kropsbårne hjælpemidler i tæt samarbejde med bl.a. Sahva, København

 

  • Deltagelse i tværfaglige konferencer

 

  • Deltagelse i livsstilsambulatoriet og forebyggende terapi

 

  • Deltagelse i udvikling af retningslinjer og procedurer samt efteruddannelse af sundhedspersoner

 

Som fysioterapeut vil man tilbyde behandling inden for de kirurgiske, medicinske, neurologiske og ambulante områder.

Sammenlignet med en dansk fysioterapi, breder stillingen sig over klinik, genoptræningscenter, sygehus og visitationen af hjælpemidler.

Vi sætter fokus på forebyggende arbejde og udvikler rehabiliteringen.

Behandlingerne foregår både efter henvisning fra læger samt efter udskrivelse fra Dronning Ingrids hospital.

 

I fritiden er der rig mulighed for at opleve det flotte Grønland. Ilulissat har mange idrætsaktiviteter og kulturelle arrangementer.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende regionslæge Peter Vedsted på tlf.: +299 94 71 21 eller +299 56 31 55 efter kl. 12.00 dansk tid, eller på e-mail: VEDS@PEQQIK.GL  

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 1. august 2018