Nuuk - Sygeplejersker til Ortopædkirurgisk afd. (K1)

 

Vil du arbejde med et bredt speciale og højne patientsikkerheden for patienter i hele Grønland? Så kan det være dig vi søger!

 

Er du sygeplejerske, så har du nu mulighed for at blive en del af vores team på K1 ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Vi søger sygeplejersker med bred kirurgisk erfaring. Vi søger både dig som vil fastansættes, ligesom vi også har et barselsvikariat ledigt i perioden fra den 15. august 2018 til den 15. april 2018.

 

Patienter fra hele Grønland 

Vi har primært ortopædkirurgiske patienter med akutte, subakutte og elektive forløb fra hele kysten. Der er patienter med knæ og hofte alloplastik, hvor vi samarbejder tæt med fysio-, ergoterapeuter og i særdeleshed læger. Vi har øre-næse-hals kirurgiske patienter i akut, elektivt og palliativt forløb. Derudover modtager vi tand-kæbe patienter. Vi arbejder med alle former for sår (decubitus, venøse sår, infektiøse sår, arterioscklerotisk og diabetes sår med amputationsforløb), samt brandsår-forfrysninger, hvilket giver et meget bredt spektrum af diagnoser. Udover ovenstående specialer varetager vi også patienter, der indlægges til observation for commotio eller anden cerebral eller cervikal skade forårsaget af et traume.

 

Så hvis du har mod på udvikling i en afdeling med et bredt speciale, samt højne patientsikkerheden, er K1 et godt sted for dig. Vi tilbyder en afdeling med fokus på udvikling og et godt arbejdsmiljø, med forskellige kulturelle baggrund.

 

Godt arbejdsmiljø med tværfagligt samarbejde

Plejeformen på afdelingen er gruppepleje, bestående af sygeplejersker og sundhedsassistenter, med tilknytning af sårplejeambulatoriet og modtagelse af akutte patienter. Herudover tilbyder vi:

 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø
 • En stilling med mange spændende udfordringer
 • Et godt tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling, samt udvikling af patientsikkerheden
 • Medlemskab i en aktiv personaleforening

 

Du har klinisk erfaring og engageret

Vi søger dig som har klinisk erfaring og er fortrolig med et eller flere af specialerne. Herudover er det naturligvis afgørende at du er kvalitetsbevidst og har stor drivkraft for god sygepleje. Desuden forventer vi:

 • Kan bevare overblikket på en afdeling med et stort patient-flow
 • Engageret i udviklingen af sygeplejefaget
 • Har lyst til at få et ansvarsområde som eksempelvis hygiejne, UTH eller et tredje
 • Har gode samarbejdsevner både monofagligt og tværfagligt
 • Har IT kendskab
 • Kan arbejde i skiftende vagter, primært dag- og nattevagter

 

Der er rig mulighed for sociale aktiviteter, og der er et godt socialt netværk på hospitalet. 

Læs mere om at være ansat på Dronning Ingrids Hospital her (http://www.gjob.dk/Sygehusene/Ansat-paa-DIH)

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende regler og overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Dorthe Møller på telefon (+299) 34 48 67 eller via e-mail på DOMJ@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Ansøgningsfrist: 17. juli 2018