Upernavik - Chefdistriktstandlæge

 

Har du et åbent sind? Og er du klar til en faglig udfordring i nye omgivelser?

Så er det måske dig der skal til Upernavik og få nye livsoplevelser!

 

Stilling som chefdistriktstandlæge i Upernavik er ledig til besættelse pr. 14. december 2018 eller efter nærmere aftale.

 

At du vil fastansættes vil blive foretrukket, men der kan også være tale om vikariat af som udgangspunkt tre måneders varighed – eventuelt med det formål at undersøge, om fastansættelse er sagen.

 

Arbejdet som tandlæge i Grønland er selvstændigt, og det er derfor vigtigt, at du har de grundlæggende tandkundskaber i orden og har mod på at lære nyt. Som tandlæge i Grønland er en del af arbejdet at være forebyggende og opsøgende for at understøtte den obligatoriske cariesstrategi. Det er her en styrke, hvis du sætter pris på samarbejdet med forældre og børn samt selv er i stand til at tilrettelægge din tid i det opsøgende arbejde.


Det er ønskeligt at du har erfaring indenfor det offentlige tandplejeområde og har arbejdet med børnetandpleje, det er dog ikke en betingelse. Dog er det et krav, at du er tandlæge med jus/ret til selvstændigt virke.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til cheftandlæge Lone Mahnfeldt tlf. (+299) 34 43 94 eller på e-mail: LOMA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent
Gitte Johnsen Lynge på tlf. +299 34 42 15 eller på e-mail: GIJO@PEEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Ansøgningsfrist: 13. juni 2018