Paamiut - Chefdistriktstandlæge

 

Brænder du for tandsundhed og prioriterer forebyggende arbejde højt? I Grønlandstandplejen tilstræber vi et tæt samarbejde med forældre og børn for at sikre god tandsundhed.

 

Som tandlæge i Paamiut, i Vestgrønland, vil du stå for distriktets tandlægefaglige opgaver, sammen med tandklinikkens øvrige personale.

 

Distriktet består af Paamiut by og byens tilhørende bygder.

 

Du vil som chefdistriktstandlæge referere til Cheftandlægen og være ansvarlig for den samordnede ledelse.

 

Tandplejen i Grønland lægger meget stor vægt på det forebyggende arbejde, effektueret ved en obligatorisk cariesstrategi. Dette kræver ikke mindst et meget tæt samarbejde med forældre og børn og giver – inden for vide rammer - stor frihed til at tilrettelægge det opsøgende arbejde.

 

Det er derfor ønskeligt, at du har erfaring indenfor det offentlige tandplejeområde og har arbejdet med børnetandpleje, det er dog ikke en betingelse. Det er et krav at du er tandlæge med jus/ret til selvstændigt virke.

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 

Stillingen ønskes besat pr. 15. juni 2018 eller efter aftale.

 

Ansøgere med ønske om fastansættelse vil blive foretrukket, men der kan også være tale om vikariat af som udgangspunkt tre måneders varighed.

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

  

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved Cheftandlæge Lone Mahnfeldt på tlf. (+299) 34 43 94 eller på e-mail: LOMA@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Gitte Lynge på tlf. +299 34 42 15 eller på e-mail: GIJO@PEQQIK.GL.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Ansøgningsfrist: 3. juni 2018