Nuuk - Sygeplejerske til psykiatrisk afdeling

 

Er du interesseret i aktivt at deltage i de udviklings- og omstillingsprocesser, der er i gang i psykiatrien?
Vil du noget med din sygepleje og har du lyst til i samarbejde med afdelingssygeplejersken være kulturbærer og udvikler af afdelings sygepleje?

 

Vi søger en sygeplejerske til fastansættelse, da en af vores faste sygeplejersker går på pension.
Tiltrædelse pr 1. august 2018 eller efter nærmere aftale. Såfremt du har interesse i et vikariat hører vi også gerne fra dig.

 

Miljøterapeutisk tilgang og jeg-støttende sygepleje

Vi har en miljøterapeutisk tilgang til patientbehandlingen og arbejder med kontaktpersonordning og jeg-støttende sygepleje, relationer og netværk. Behandlingsforståelsen tager udgangspunkt i en bio-psyko-social forståelsesmodel. Vi anser det tværfaglige samarbejde væsentligt og nødvendigt. Vi arbejder med sygeplejedokumentation i et elektronisk patientjournalsystem.

 

Gode muligheder for udvikling

Vi tilstræber et innovativt og aktivt fagligt miljø højt, hvilket vi sikrer gennem undervisning, supervision og refleksion. Som fastansat har du altså mulighed for at deltage i kurser samt efter- og videreuddanne dig. Herudover tilbyder vi også:

  • God introduktion, gode kolleger og et arbejdsklima i udvikling
  • Et særligt tilrettelagt udviklings forløb for dig hvis du er ny i psykiatrien
  • Medlemskab af en aktiv personaleforening

 

Du er fleksibel og omstillingsparat

Foruden at du naturligvis har interesse for psykiatrisk sygepleje, så er det vigtigt at du også er fleksibel og omstillingsparat i dit arbejde. Desuden vægter vi følgende højt:

  • Er kvalitetsbevidst og engageret
  • Har gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig
  • Kan skabe god patientkontakt

 

Du kan læse mere om ansættelse i Det grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om andres erfaringer med at bo i Grønland. Derudover har sundhedsvæsenet udarbejdet en interaktiv håndbog. Her kan du læse om alt fra skat, geografi, sygehuse og meget mere. Håndbogen kan læses online via: http://mags.datagraf.dk/dgs/4/

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen ABKJ@PEQQIK.GL eller på tlf.: +299 54 75 16 efter kl. 13.00 dansk tid.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til: personaleadministrationen Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

 

Om DIH og Psykiatrisk Afdeling:
Dronning Ingrids Hospital, er det nationale hospital placeret i Nuuk og kaldes i daglig tale DIH eller SANA. Dronning Ingrids Hospital er inddelt i 4 områder: Psykiatrisk Område, Medicinsk Område, Kirurgisk Område og Akutområdet. Psykiatrisk afdelingen (afd. A1) er en akut modtageafdeling med 12 sengepladser, heraf tre i skærmet afsnit samt 7 pladser til dagpatienter. Afdelingen er den eneste specialafdeling for psykisk syge i Grønland og modtager derfor patienter fra hele Grønland i alderen 17 år og opefter.
Psykiatrisk afdeling er en del af psykiatrisk område som også består af et ambulatorie med læger og psykologer, socialrådgiver, en psykiatrisk ergoterapi og en distriktspsykiatri.

Læs mere om DIH på sundhedsportalen www.peqqik.gl

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Ansøgningsfrist: 18. juni 2018