Qaqortoq - Ergoterapeut

 

Ergoterapeut søges til regionssygehuset i Qaqortoq.

 

Har du mod på faglige udfordringer i Grønland, så søger vi en ergoterapeut til en fast stilling på 40 t/uge pr. 1. oktober 2018.

 

Regionssygehuset i Qaqortoq er regionssygehus i den sydligste region i Grønland, Region Kujataa.

Sygehuset er normeret til 18 senge, og har både kirurgiske og medicinske forløb.

Patientunderlaget er regionens knap 7000 borgere.

 

Det ergoterapeutiske arbejdsfelt er meget bredt, og indebærer behandling af såvel indlagte som ambulante patienter.

Som ergoterapeuter i det grønlandske sundhedsvæsen arbejdes der som generalister.

Ergoterapeuten refererer til den ledende regionslæge.

 

Rehabiliteringsforløbene på sygehuset foregår i et tværfagligt samarbejde med lægen, fysioterapeuterne og plejepersonalet.

Den daglige arbejdstid er fra 8.00 – 16.00 mandag til fredag.

Der er ikke vagtordning.

 

Ergoterapeutens arbejdsområde omfatter indlagte patienter i det medicinske og kirurgiske område samt ambulante patienter henvist fra sygehuset.

De primære opgaver er vurdering af hjerneskadepatienter dysfagi, kognition, PADL, IADL med efterfølgende rehabilitering, aktivitetstræning efter håndskader, funktionsnedsættelser etc. i samarbejde med fysioterapeuterne.

 

Der foretrækkes en ergoterapeut med erfaring og interesse for behandling indenfor det kirurgiske, medicinske og ambulante område.

Det vil være en fordel med kursus i A-one og/eller AMPS.

 

Der er et tæt terapeutfagligt samarbejde med fysioterapeuterne på hospitalet, terapeuterne i kommunen og på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

 

Vi ønsker en ergoterapeut:

 

  • som er fleksibel
  • kan arbejde selvstændigt
  • som ikke er bange for udfordringer
  • Som kan bidrage til fortsat udvikling i afdelingen og dens tilbud.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: efao@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: jelb@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 30. maj 2018