Qaqortoq - Fysioterapeut

 

Regionssygehuset Qaqortoq søger en fysioterapeut

 

En fast stilling som fysioterapeut 40 timer pr. uge på Regionssygehuset Qaqortoq er ledig til besættelse pr. 1. september 2018.    

 

Fysioterapeuten behandler indlagte patienter og ambulante patienter, som er henvist fra lægekonsultationen, samt klienter, der har brug for hjælp til ændring af livsstil.  Der er en tæt kontakt med de andre fysioterapeuter i Grønland, på kysten og på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

 

Desuden er der et godt kollegialt sammenhold de forskellige faggrupper imellem i sygehuset, samt en god atmosfære i huset.

 

Opgaver i fysioterapien vil primært være:

  • Genoptræning af indlagte patienter
  • Genoptræning af ambulante patienter
  • Deltagelse i livsstilsambulatoriet
  • Undersøgelse, behandling og instruktion af ambulante patienter henvist fra lægerne i regionen både lokalt og i regionens sundhedscentre
  • Deltagelse i relevante tværfaglige møder

 

I Sydgrønland er der en mangfoldighed af muligheder for at udfolde dig i den smukke natur. Se i øvrigt på kommunens hjemmeside www.kujalleq.gl

 

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: EFAO@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnested på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: jelb@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Ansøgningsfrist: 30. maj 2018