Ilulissat - Anæstesisygeplejerske

 

Har du lyst til et bredt favnende job i naturskønne omgivelser, så er du måske vores kommende anæstesisygeplejerske.

 

Vi søger dig, som kan tiltræde i en fast stilling fra d. 1. august 2018 eller efter aftale. Fastansættelse er at foretrække, men vi hører også gerne fra dig, hvis du umiddelbart kun har interesse i et vikariat af minimum 6. måneders varighed.

 

Du har OP funktion på et sygehus med patienter fra hele Nordgrønland

Ilulissat Sygehus er regionssygehus for Region Avannaa i Nordgrønland. Vi er ca. 67 ansatte total og kendetegnes ved et godt samarbejde og arbejdsmiljø.

 

Sengeafdelingen har 23 senge, hvoraf en er akut modtageseng, en er akut til børnemodtagelse, og to er barselssenge, mens en er specielt beregnet til palliation. Operationsafdelingen består af to moderne operationsstuer, hvoraf den ene anvendes til lokal elektiv kirurgi (en dag ugl. – torsdag), som betyder, at du som anæstesisygeplejerske har OP funktion og hver anden weekend vagt som anæstesisygeplejerske og den anden OP stue, benyttes fortrinsvis til specialister der kommer og udfører venteliste kirurgi. Desforuden har vi et bredt ambulatorium, med ca. 100 besøgende hver dag.

 

Som regionssygehus modtager vi patienter fra hele regionen, enten til behandling her eller som transit på vej til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og Rigshospitalet i København.

 

Du har gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper

At arbejde som (anæstesi-)sygeplejerske i Grønland er en spændende udfordring. Det kræver mod og lyst, og har du begge dele, så venter der dig en oplevelse ud over det sædvanlige. Det er anderledes at arbejde som sygeplejerske i Grønland end i Danmark. Nogle arbejdsopgaver vil du nikke genkendende til, andre arbejdsopgaver vil være nyt for dig. Som anæstesisygeplejersker, er du primært ansat i sengeafdelingen, og indgår i skiftende vagter, og påtager dig sammen med de øvrige ansatte, almindelig sengeafdelings patient relaterede opgaver.

 

Som kommende kollega lægger vi vægt på, at du;

 • kan arbejde selvstændigt og samtidig har gode samarbejdsevner
 • er omstillingsparat i forhold til at arbejde i en anden kultur
 • kan have mange bolde i luften
 • er robust, engageret og fleksibel
 • kan lide at arbejde tværfagligt
 • kan lide at arbejde som generalist

 

Herudover ser vi gerne, at du

 • kan ”stikke fingeren i sneen” når situationen kræver det
 • har erfaring med EPJ - i Grønland anvendes COSMIC
 • har fokus på det gode patientforløb
 • bidrager med godt humør og gåpåmod, samt er god til at håndtere udfordringer og tager tingene som de kommer

 

Endvidere er det ikke usædvanligt, at vi her på stedet har flere kompetencer, og derfor arbejder vi tæt sammen og er gode til at være såvel gode kolleger samt give faglig sparring.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Du kan følge patienten i hele forløbet

Din kommende ledelse vil være synlig, og fungerer gerne som sparringspartner. Herudover er vi en arbejdsplads som tilbyder følgende:

 

 • En arbejdsplads i udvikling med mange engagerede og fagligt dygtige medarbejdere
 • Introduktion og grundig oplæring
 • Mulighed for udvikling såvel fagligt som personligt
 • En spændende arbejdsplads hvor du kan arbejde som generalist
 • En arbejdsplads hvor du får mulighed for at følge patienten i hele forløbet – fra indlæggelse til udskrivelse til ambulant
 • En arbejdsplads hvor det kliniske arbejde er i højsæde
 • God normering og dermed tid til at yde god sygepleje

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst og regler.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved Koordinerende afdelingssygeplejerske, Elisabeth Ettrup på tlf. (+299) 94 71 31 eller på e-mail: elet@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Daniel Rausner på tlf. +299 34 43 81ler på e-mail: danr@peqqik.gl

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Ansøgningsfrist: 28. maj 2018