Maniitsoq - Psykiatrisk sygeplejerske

 

En sjælden ledig stilling som psykiatrisk sygeplejerske er nu ledig ved Maniitsoq Sundhedscenter

 

Ved Maniitsoq Sundhedscenter får vi en stilling ledig som sygeplejerske i vores psykiatriske ambulatorie. Stillingen kan søges, som fast eller i et vikariat af minimum 6 måneder varighed med tiltrædelse 27.4 2020 eller snarest derefter.

 

Det psykiatriske ambulatorie har tilknyttet ca. 60 borgere med et bredt spektrum af psykiatriske problemstillinger. De fleste borgere bor i eget hjem, mens andre bor i bo-enheder. Derudover er der tilknyttet en institution for udviklingshæmmede, hvortil der doseres medicin.

 

Der er et samarbejde med de fleste ansatte ved vores sundhedscenter. Derudover samarbejdes der med følgende: pårørende/familier, bo-enheder og værested, kriminalforsorg, politi, sagsbehandlere, støttepersoner i hjemmene og personale i bo-enheder og institution samt psykiatrisk afdeling i Nuuk.

 

Arbejdet er i dagvagter i perioden fra mandag til fredag fra kl 08.00 – 16.00.

 

Det er naturligvis en fordel, hvis du er grønlandsksproget, men ellers stilles der tolk til rådighed ved behov.

 

Vi tilbyder

 • En fagligt spændende arbejdsplads med rige muligheder for tværfagligt samarbejde og kollegial refleksion - i samtidighed med et selvstændigt arbejdsområde.
 • Gode, engagerede og kompetente kollegaer i et to-kulturelt arbejdsmiljø.
 • Personalepleje på flere niveauer – herunder bl.a. årlig ski- og hytteudflugt i fantastiske naturomgivelser og mulighed for forskellige former for fysisk aktivitet sammen med kollegaer.
 • En røgfri arbejdsplads.
 • En arbejdsplads med fokus på grøn og bæredygtig omstilling.
 • Enestående arktisk natur. Alle vikarboliger har fjeld- og havudsigt – til pukkelhvaler i sommerhalvåret og nordlyset i vinterhalvåret.

 

Vi ønsker

 • At du er en moden, selvstændig og stabil sygeplejerske, der er i god balance med dig selv.
 • At du har erfaring med psykiatrisk sygepleje.
 • At du har psykiatrisk eller terapeutisk efteruddannelse – dette er dog ikke en forudsætning for at søge stillingen.
 • At du besidder gode samarbejdsevner og er loyal overfor dit arbejde - dine kollegaer og ledelse.
 • At du har lyst til nye eventyr i Arktis.

 

Maniitsoq Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte.  

 

Sundhedscenterets består en primær sektion, hvor af psykiatrien er en del sammen med somatisk hjemmepleje, sundhedspleje, familieterapi, svangerskabs ambulatorie, fysioterapi samt livsstils ambulatorie. Derudover har vi en sektion, der varetager almen lægepraksis, sygeplejekonsultation, skadestue/modtagelse, laboratorie, røntgen, telemedicin og venerea- og præventionsklinik. Derudover er der en sengeafdeling med plads til 18 indlagte patienter, hvor psykiatriske patienter indimellem også indlægges. Endelig holdes sundhedscenteret sammen af en række service og administrative områder.

 

Vi vægter den forebyggende og sundhedsfremmende tankegang højt og lægger vægt på, at plejen af og omgangen med vores patienter indeholder værdier såsom respekt, nærvær, anerkendelse og tillid. De samme værdier præger vores omgang med hinanden på sundhedscenteret. Vi arbejder under mottoet ”Når en er ramt er alle ramt”, hvilket betyder, at vi har fokus på den hele familie og dermed et godt samarbejde med sundhedsplejen.

 

Lidt om Maniitsoq

Maniitsoq ligger på Grønlands vestkyst, lige syd for polarcirklen mellem Nuuk i syd og Sisimiut i nord. Maniitsoq området er meget flot, omgivet af høje og savtakkede fjelde med gletsjer, der stækker sig ned til dybe fjorde.  

 

Fritidsaktiviteterne om sommeren er blandt andet vandring i fjeldene og sejlads blandt pukkelhvalerne, som bl.a. kendetegner vores distrikt.  Om vinteren er der mulighed for både alpin- og langrendsski og forskellige aftenskoleaktiviteter. Derudover er der forskellige slags sport året rundt.

 

Der er ca. 4.000 indbyggere i distriktet fordelt med ca. 2.800 i byen og resten i distriktets tre bygder.

 

Bygderne besøges flere gange om året, og transporten foregår med båd. Byen har de fleste moderne bekvemmeligheder, dagligvareforretninger, indenrigslufthavn, ugentlige forbindelser med kystskibet og i sommerhalvåret en hurtiggående bådrute til Nuuk.

 

Tiltrædelse 27. april 2020 eller snarest derefter.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 1 marts 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Sundhedscenterleder Dorte Vangsø Simonsen på tlf. (+299) 81 32 11 eller på e-mail: DOSI@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2020