Overlæge i Radiologi til Radiologisk Afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Overlæge i Radiologi til Radiologisk Afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

 

Vi søger en erfaren radiolog, der skal hjælpe med at løfte det radiologiske område på Dronning Ingrids Hospital.

 

Radiologisk Afdeling tilbyder en overlægestilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence og hvor kulturen er præget af tillid og respekt.

 

Du vil have ansvar for det radiologiske område og udviklingen af dette område. Dit arbejde vil foregå i tæt samarbejde med Røntgenafdelingens øvrige ansatte, samt lægerne på både Medicinsk og Kirurgisk Område.

 

Arbejdsområdet er meget bredt, spændende og udfordrende. Mange typer af lidelse findes, herunder også sygdomme som sjældent ses andre steder.

 

Du vil referere til den lederen af Diagnostisk og Terapeutisk Enhed.

 

Om Røntgenafdelingen og Dronning Ingrids Hospital

Dronning Ingrids Hospital har landsdækkende funktion og modtager såvel akutte som elektive patienter fra hele Grønland. Sygehuset har 190 senge fordelt på de fire områder inklusiv 85 senge på Patienthotellet til patienter fra Kysten.

 

Radiologisk Afdeling foretager konventionelle røntgenundersøgelser, UL-undersøgelser, CT- undersøgelser incl. coronar-angiografi, MR-scanninger samt diagnostiske og terapeutiske indgreb.  Hele røntgenområdet er fuldt digitaliseret og alle røntgenbilleder taget på Kysten transmitteres automatisk til Radiologisk Afdeling og alle klinikere på hele Grønland kan via Infinit se røntgenbilleder/beskrivelser på deres computer ligesom der er direkte link til Region Hovedstaden og her specielt Rigshospitalet.

 

Afdelingen har gennemgået en omfattende renovering i efteråret 2017 og har bl.a. fået to nye CT-scannere.

 

Afdelingen foretager ca. 17.000 undersøgelser om året, heraf ca. 3.500 CT-scanninger og ca.  2.000 UL-undersøgelser.

 

Om dig

Vi forventer, at du:

  • Speciallæge i radiologi
  • Har en solid faglig baggrund
  • Tager aktiv del i ansvaret for optimal drift og kvalitet under hensyntagen til økonomiske ressourcer og personaleudnyttelse
  • Er visionær og har lyst til at engagere dig og være med til at skabe udvikling

 

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt fast, men lad det ikke afskrække, hvis du tænker at søge et vikariat.

 

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge: Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem www.gjob.dk

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved leder af Diagnostisk og Terapeutisk Enhed Cosmus Pyndt pr. mail COSP@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til på e-mail: personale@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 29. februar 2020