Sundhedsassistent søges til Narsaq pr 1. juni 2020 i 3 måneder

 

Narsaq ligger i Sydgrønland med 3 tilhørende bygder. Indbyggerantallet er på ca. 1400, inkl. de 2 omkring liggende bygder.

Sundhedscenterets opgaver består primært af konsultation af byens og dens bygds borgere. Dog er der også en sengeafdeling med 13 senge med et blandet patientklientel.

 

Du vil, som sundhedsassistent, skulle arbejde meget alsidigt med både ambulante/skadestue-henvendelser samt med de indlagte patienter i samarbejde med det øvrige personale.

På Sundhedscenteret er der udover 1 læge, afdelingssygeplejersken, 2-3 sygeplejersker, 1 sundhedsplejeassistent, 5 sundhedsassistenter samt 4 ufaglærte og 2 portører.

 

Ønskede kvalifikationer:

  • Erfaring fra skadestuearbejde og bevidst om egen kompetenceområde
  • Mod på at blive oplært i eks. blodprøvetagning/ røntgen
  • Mindst et par års erfaring og at du har været i Grønland før

 

Vi kan tilbyde:

  • Et tæt samarbejde med resten af personalet på et lille dejligt sygehus
  • Mulighed for at arbejde med hele patienten
  • Mulighed for at medindflydelse i din hverdag

 

Byen ligger i et skønt område, en lille timers sejlads fra regionsbyen Qaqortoq, med helikopter tager det knapt 15 min.

Se mere på kommunens hjemmeside www.kujalleq

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 27 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Susanne Schwarz på telefon 0299 66 12 11 eller på e-mail: SUSC@PEQQIK.GL eller ved Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail ikc@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 27. februar 2020